Hankkeen kuvaus

Varhennettu kieltenopetus -hanke (eli tuttavallisesti Varpunen) oli yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeista v. 2018-2021. Hankkeen tavoitteena oli kehittää kieltenopettajien osaamista alkuopetuksen kieltenopetuksessa. Hankkeessa kehitettiin pedagogisia malleja varhennettuun kieltenopetukseen ja ne ovat saatavilla näillä verkkosivuilla.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää kieltenopettajien osaamista ja mahdollistaa kieltenopettajia ja -opiskelijoita luomaan uusia toimintamalleja tutkimusperustaisesti, oppilaslähtöisesti ja yhteisöllisesti varhennettuun kieltenopetukseen. Hankkeen kautta vahvistettiin tutkimustiedon hyödyntämistä opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa. Hanke vahvisti opettajien ammatillisen osaamisen tutkimusperustaisuutta sekä hyödynsi kotimaisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Se myös tuki opettajien peruskoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta muodostuvaa kokonaisuutta. Hankkeen aikana järjestettiin kaksi toteutusta Varhennetun kieltenopetuksen tutoropettajakoulutuksesta, joissa tuotettiin alueellisia ja valtakunnallisia malleja kieltenopettajien ja -kouluttajien ammatillisen osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen. Täydennyskoulutuksen aikana osallistujat myös suunnittelivat pedagogisia tuntisuunnitelmakokonaisuuksia varhennettuun kieltenopetukseen. Sekä tutoropettajamallit että tuntisuunnitelmakokonaisuudet on julkaistu Varpusen verkkosivuilla.

Varhennettu kieltenopetus oli yksi 17 osahankkeesta Helsingin yliopiston Uudistuva opettajankoulutus -kehittämishankkeessa, jota rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Diaesitys projektista