Varhennettu kieltenopetus -hankkeessa (Varpunen) kehitetään pedagogisia malleja varhennettuun kieltenopetukseen yhteistyössä aineenopettajakoulutuksen, harjoittelukoulujen, täydennyskoulutuksen sekä perusopetusta antavien koulujen ja kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää kieltenopettajien osaamista ja mahdollistaa kieltenopettajia ja -opiskelijoita luomaan uusia toimintamalleja tutkimusperustaisesti, oppilaslähtöisesti ja yhteisöllisesti varhennettuun kieltenopetukseen. Hankkeessa vahvistetaan myös uusimman opetuksen ja tutkimustiedon hyödyntämistä opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.

Tapahtumia
Hankkeen kuvaus ja toimijat
Varpunen somessa

Voit seurata meitä ja osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa hashtagillä #kieltenopetoivoo sekä Twitterissä että Facebookissa.