Varhennettu kieltenopetus

Varhennettu kieltenopetus -hanke (Varpunen) oli yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeista v. 2018-2021. Hankkeen tavoitteena oli kehittää kieltenopettajien osaamista ja mahdollistaa kieltenopettajia ja -opiskelijoita luomaan uusia toimintamalleja tutkimusperustaisesti, oppilaslähtöisesti ja yhteisöllisesti varhennettuun kieltenopetukseen. Hankkeessa kehitettiin pedagogisia malleja varhennettuun kieltenopetukseen ja ne ovat saatavilla näillä verkkosivuilla. Hankkeen täydennyskoulutuksissa hyödynnettiin uusinta opetus- ja tutkimustietoa. Hankkeen puitteissa tehtiin yhteistyötä aineenopettajakoulutuksen, harjoittelukoulujen, täydennyskoulutuksen sekä perusopetusta antavien koulujen ja kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Tutkimuksia alkuopetuksen kieltenopetuksesta
Tapahtumia
Varpunen somessa

Voit seurata meitä ja osallistua keskusteluun sosiaalisessa mediassa hashtagillä #kieltenopetoivoo sekä Twitterissä että Facebookissa.