Suomen kielen oppijat mukaan tutkimukseen

DigiTala on aloittanut yhteistyön lukioiden kanssa testatakseen suullisen kielitaidon koetta suomea toisena kielenä opiskelevilla. Testaamiseen voi osallistua myös etäopetuksessa, sillä koe tehdään ohjatusti Moodle-verkkoympäristössä.

Lukiolaisten kanssa kokeillaan muun muassa koetehtäviä, kokeen aikataulutusta sekä kokeen ohjeistuksia. Käytössä on kaksi koetta, jotka on suunniteltu B1- ja B2-tason kielenoppijoille. Kokeen jälkeen opiskelijat vastaavat kyselyyn, jossa kartoitetaan heidän mielipiteitään.  

Kenttäkokeiluissa nähdään, millaisia haasteita kokeen suorittamiseen liittyy. Myös opettajien havainnot ja kehittämisideat ovat projektille tärkeitä.  

Osallistujiksi kutsutaan finskaa ja suomea toisena kielenä (S2) opiskelevia lukiolaisryhmiä. Samalla kerätään puheaineistoa, jolla kehitetään automaattista puheentunnistusta sekä siihen pohjautuvaa työkalua suullisen kielitaidon arviointiin.  

Osallistuminen mahdollista myös etänä 

Koeympäristönä käytetään verkossa toimivaa Moodle-kurssialustaa, mikä mahdollistaa koulujen osallistumisen myös etäyhteyksillä koronapandemian aikana. Osallistumista ei tarvitse jännittää, sillä DigiTalan tutkijat ohjaavat ja neuvovat opiskelijoita kokeen teossa videoyhteyden välityksellä. Koe sopii siis hyvin osaksi myös suullisen kielitaidon etäopetusta. Kunkin lukiolaisryhmän oma suomen opettaja auttaa projektitiimiä käytännön järjestelyissä.  

Samalla kehitetään arviointia 

DigiTala on aiemmin kerännyt ja arvioinut ruotsin puhenäytteitä. Suomen kielen opiskelijoilta kerätään nyt vastaavanlainen aineisto, jotta molempien kielten opetukseen ja arviointiin voidaan kehittää digitaalisia apuvälineitä.  

Koetehtävien lisäksi nyt testataan arviointikriteerien toimivuutta suomen kielessä. DigiTala tekee yhteistyötä suomen kielen asiantuntijoiden kanssa aineistonkeruun alkuvaiheista asti ja kehittää koetehtäviä ja arviointikriteereitä tarkoitukseen sopiviksi. Myöhemmin ryhmä suomen kielitaidon asiantuntijoita arvioi kerätyt puhenäytteet holistisilla ja analyyttisilla kriteereillä. Asiantuntijoiden arviot ovat tärkeitä arviointityökalun kehittämisessä.  

Kokeen laadinnassa yhteistyötä YTL:n ja OPH:n kanssa 

Aiemmin DigiTalassa on kerätty puheaineistoa ruotsia toisena kotimaisena kielenä opiskelevilta lukiolaisilta. Nyt on finskan ja S2-opiskelijoiden vuoro. Kokeiden kehittelyssä on hyödynnetty sekä Opetushallituksen että ylioppilastutkinnon kielikokeita laativien jaosten kommentteja.  

Tervetuloa mukaan! Tietoa osallistujille -sivulta löydät lisätietoa hankkeen tavoitteista sekä esimerkiksi kerättävästä tiedosta.  Katso myös Digitalan esittelyvideo

Jos haluat mukaan hankkeeseen, ota yhteys Anna von Zanseniin: anna.vonzansen@helsinki.fi