Kielten opetus

DigiTala-tutkimushankkeessa hyödynnetään Helsingin yliopiston asiantuntemusta kielididaktiikasta, suullisesta kielitaidosta ja Eurooppalaisesta viitekehyksestä.

Kehitämme uudenlaisia tehtävätyyppejä sekä arviointikriteerejä suullisen kielitaidon arviointiin. Käytännössä keräämme opiskelijoilta puhenäytteitä, jotka koulutetut asiantuntijat arvioivat. Aineiston avulla voidaan kouluttaa puheentunnistinta, jonka tehtävänä on tulevaisuudessa arvioida puhesuoritukset automaattisesti. Kartoitamme opettajien, opiskelijoiden ja muiden toimijoiden käsityksiä kehitettävästä työkalusta.

Suullinen kielitaito on olennainen osa lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaista viestinnällistä kielitaitokäsitystä. Ylioppilastutkinnon kielikokeissa puhumista mittaava osakoe kuitenkin puuttuu. Hankkeen kehittämän digitaalisen apuvälineen tarkoituksena on mahdollistaa suullisen kielitaidon arvioiminen suurissa ja tärkeissä kielikokeissa. Digitaalinen arviointi toimii ihmisen tekemän arvioinnin rinnalla, ja se tehostaa ja standardisoi kielten opetusta.

Helsingin tutkijatiimiin kuuluvat Raili Hildén, Anna von Zansen ja Milla Sneck.