Tieto kestäviä tulevaisuuksia rakentamassa

Informaation määrän kasvu, mielipidevaikuttaminen, yhteiskunnallinen polarisaatio, ilmastokriisi sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus haastavat visioimaan ja kehittämään mahdollisimman kestäviä tulevaisuuksia. Helsingin yliopistossa toteutettavan tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia, miten kestäviä tulevaisuuksia voidaan visioida ja rakentaa historian, maantieteen ja yhteiskuntaopin opetuksessa yhdistämällä tieteellinen ja poikkitieteellinen tieto oppilaiden arkitietoon. Suomen Akatemian (2023–2027) rahoittamassa hankkeessa haastatellaan opettajia ja oppilaita, havainnoidaan opetusta ja analysoidaan opetussuunnitelmia ja opetusmateriaaleja. Hanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten opettajat voivat kehittää oppiaineisiin perustuvaa ja niitä integroivaa opetusta sekä hyödyntää oppilaiden arkitietoa opetuksessaan. Arkitiedon yhdistäminen tieteelliseen ja poikkitieteelliseen tietoon vahvistaa oppilaiden aktiivista roolia oppimisprosessissa ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan visioida mahdollisimman kestävää tulevaisuutta.