Tutkimus

Lapsi ajassa on Suomen Akatemian vuosina 2023-2027 rahoittama lasten resilienssiä sekä hyvinvointia tarkasteleva tutkimushanke.

Hankkeessa keskitytään tarkastelemaan eksistentiaalista resilienssiä ja hyvinvointia erityisesti varhaislapsuudessa. Resilienssillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin ylläpitämisessä vaikeiden elämäntilanteiden keskellä. Tällä hetkellä pandemian lisäksi ilmastoahdistus ja sotauutiset ovat aiheuttaneet huolta lapsille myös Suomessa. Tässä tutkimushankkeessa hyödynnetään aineistopohjaista lähestymistapaa, jossa lasten itse tablettitietokoneilla rakentama aineisto toimii pohjana lasten kanssa käytäville keskusteluille ja tätä kautta rakentuvalle uudelle käsitteelliselle mallille. Lisäksi lasten resilienssiä ja tätä myötä myös hyvinvointia tuetaan luonteenvahvuuspohjaisen interventiomallin kehitystyön avulla. Tutkimusdataa kerätään 2-6-vuotiailta lapsilta (n=60) kolmessa varhaiskasvatuskontekstissa yhteensä kolmen vuoden ajan. Tutkimuksen tulokset tulevat hyödyntämään monitieteisen tutkimusalan lisäksi varhaiskasvatuksen käytäntöä esimerkiksi katsomuskasvatuksen ja sosiaalisesti kestävän hyvinvoinnin osalta.