Resilienssi ja hyvinvointi varhaislapsuudessa

Lapsi ajassa -tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uusia näkökulmia varhaislapsuuden eksistentiaalisen resilienssin kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Hanke tarjoaa työkaluja lasten hyvinvoinnin tukemiseen suomalaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa.
Resilienssin merkitys hyvinvoinnille

Resilienssin merkitys hyvinvoinnille

Viime vuosina koronapandemia, ilmastoahdistus ja sotauutiset ovat aiheuttaneet huolta lapsille myös Suomessa. Aiempi tutkimus on osoittanut, että resilienssi on tärkeässä roolissa hyvinvoinnin ylläpitämisessä vaikeiden elämäntilanteiden keskellä. Lapsi ajassa -tutkimushanke pureutuu näihin teemoihin tarkastelemalla lasten eksistentiaalista resilienssiä ja hyvinvointia varhaislapsuudessa.

Uutiset