Tutkimusryhmän esittely

Tutustu tutkimusryhmäämme.
IKÄPÄ-hankkeen ohjausryhmä

Maarit Ajalin, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki

Pekka Hakkarainen, emeritus tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kristiina Kuussaari, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehittämisjohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Marko Timonen, päällikkö, gerontologinen sosiaalityö, Helsingin kaupunki