Nanorauta hanke

Tietoa hankkeesta

Toteutusaika: 1.9.2019 - 31.3.2022

Rahoitusohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Diaarinumero: A75234

Budjetti: 424 700 €

Rahoitusviranomainen: Päijät-Hämeen Liitto

Hallinnoija: Helsingin yliopisto

Osatoteuttajat: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, LAB-ammattikorkeakoulu Oy

 

Nanorauta-hankkeessa

  • Pilaantuneiden alueiden puhdistuksen parissa toimivien päijäthämäläisten pk-yritysten liiketoimintaa lisätään ja helpotetaan
  • Pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen liittyvää tietotaitoa kasvatetaan alueella
  • Paikallisten korkeakoulujen ja yritysten osaamiskekittymää tiivistetään
  • Alueelle tuodaan kansainvälistä osaamista
Tausta

Spinoff TANIA -hankkeesta

Nanorauta-hanketta on ideoitu ja suunniteltu Intereg Europe ohjelmasta rahoitetun TANIA -hankkeen päijäthämäläisessä sidosryhmässä ja pilaantuneiden alueiden puhdistuksen yritysarvoketjussa vaikuttavien pk-yritysten ja viranomaisten kanssa. Keskusteluissa nousi esiin erilaisia tarpeita liittyen

  • pilaantuneiden paikan päällä käytettävien (in situ) puhdistusmenetelmien käyttöönoton helpottamiseksi
  • pilaantuneiden alueiden puhdistussektorin yritysten liiketoiminnan tehostamiseksi

Korkeakoulu-yritys -yhteistyöstä liiketoimintaan

Uuden puhdistusmenetelmän tuotekehitystyö on usein liian iso ponnistus yksin pk-yritykselle, minkä vuoksi tarvitaan yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Nanorauta -hankkeen avulla edesautetaan uuden menetelmän testaamista laboratoriossa, pilot-mittakaavassa ja oikeissa pilaantuneissa kohteissa.

Menetelmän kehitystyö yhdessä korkeakoulujen ja yritysten kanssa nopeuttaa kehitystyötä ja on kustannustehokas ratkaisu, joka antaa paremmat edellytykset menetelmän kaupallistamiselle. Menetelmän kaupallistaminen lisää pk-yritysten kilpailukykyä ja mahdollistaa liiketoiminnan kasvua. Kansainvälinen yhteistyö voi johtaa ratkaisuihin jotka viiveellä jalkautetaan myös EU tasolla, mikä avaa laajemminkin markkinoita päijäthämäläisille yrityksille.

Näiden ideointien pohjalta Nanorauta -hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston Lahden yksikön, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen valmistelussa on otettu huomioon TANIA -hankkeen tuloksia, keskusteluita ja johtopäätöksiä, joihin voit tutustua tarkemmin projektin omilla sivuilla.

Tavoitteet

Uusien In situ -puhdistusmenetelmien käyttöönoton edistäminen

Nanorauta-hankkeen taustalla vaikuttavasssa TANIA –hankkeessa pyritään edistämään uusien pilaantuneiden alueiden in situ -puhdistusmenetelmien käyttöönottoa. Erityistä huomiota TANIA -hankkeessa ovat saanet nanorautaan pohjautuvat tekniikat. Nanorautaan perustuvat menetelmät on todettu hyvin tehokkaiksi, mutta siitä huolimatta niiden käyttö Euroopassa on hyvin vähäistä. Tämän vuoksi nanorauta on nostettu myös Nanorauta-hankkeen keskiöön ja sitä sovelletaan hankkeessa yhdessä biostimulaation ja sähkökiineettisten menetelmien kanssa. Nanorauta-hankkeen vetäjällä Helsingin yliopiston professori Martin Romantschukilla ja hänen tutkimusryhmällään on ennestään pitkä kokemus biostimulaation ja sähkökinettiikan käytöstä haitta-aineiden poistamisessa maaperästä ja pohjavedestä. Sähkökineettistä pumppausta soveltumaan puhdistukseen ja vaikuttavan aineen levittämiseen on kehitetty esimerkiksi Intereg Central Baltic hankkeessa INSURE, yhdessä ruotsalaisten ja latvialaisten partnereiden kanssa. INSUREn kotisivut löydät täältä.

Miksi menetelmien yhdistäminen kannattaa?

Nanorauta –hankkeessa kemialliseen puhdistukseen perustuva nanorauta yhdistetään mikrobien tekemään biologiseen puhdistamiseen. Sähkökinetiikkaa käytetään nanoraudan ja biostimuloivien yhdisteiden levittämiseen pilaantuneella alueella, niin että ne saavuttavat haitta-aineen, muuten niiden leviämiselle vaikeakulkuisessa maaperässä. Nanoraudan reaktiot haitta-aineiden kanssa perustuvat hapetus-pelkistysreaktioihin. Nanoraudan käyttäminen biologisen puhdistamisen tukena tehostaa puhdistusprosessia, sillä nanoraudan hapettuessa vapautuu mikrobeille käyttökelpoista vetyä. Nanorauta-biostimulaatio-sähkökinetiikka –menetelmää kehitetään tällä hetkellä polttoaineille ja klooratuille eteeneille.

Yritys-korkeakoulu -yhteistyön tiivistäminen

Hankkeen aikana nanorauta-sähkökinetiikka-biostimulaatio -menetelmästä tehdään liiketaloudellisesti kannattavaa. Hankkeen tutkimustulosten pohjalta saadaan selville, mitä nanorauta-biostimulaatio-sähkökinetiikka -menetelmän käyttäminen pohjoisissa olosuhteissa ja pilaantuneiden alueiden puhdistuksen parissa toimivilta yrityksiltä vaatii. Tutkimusten pohjalta menetelmä kaupallistetaan paikallisten PIMA-alueiden puhdistuksen parissa toimivien yritysten hyväksi.

Kansainvälisyys

Nanorauta -hankkeessa hyödynnetään TANIA-hankkeessa syntyneitä kansainvälisiä verkostoja tutkimuksen ja pk-yritysten hyväksi. Tärkeä resurssi on Lahdessa sijaitseva maaperäntutkimuskeskus SOILIA ja vastaava GISFI -asema Lorrainessa. Tällä hetkellä suunnitellaan SOILIAn ja GISFIn mallia vastaavan tutkimuslaitoksen rakentamista Italiaan Toscanan alueelle. Tästä prosessista on hyötyä myös SOILIAn kehittämiselle. Kolmen, eri ilmasto-alueella sijaitsevan laitoksen vertaileva käyttö tuo ennennäkemättömät mahdollisuudet mm. ennustaa ilmastomuutoksen tuomia vaikutuksia maaperää pilaavien aineiden käyttäytymiseen, mikä puolestaan parantaa paikallisten yritysten valmiutta ennakoida muuttuvaa tilannetta ympäristössä. Vuorovaikutus Lorrainessa sijaitsevan maaperäntutkimuskeskus GISFIn ja Toskanaan tulevan maaperäntutkimuskeskuksen asiantuntijoiden kanssa auttaa kehittämään SOILIaa paremmin yritysten tarpeisiin soveltuvaksi. Voit käydä lukemassa lisää SOILIAsta täällä.

Vaikuttaminen

PIMA-alueiden puhdistamisen parissa toimivien yritysten liiketoiminnan helpottamiseksi Nanorauta projektissa kartoitetaan pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen liittyviä hallinnollisia haasteita. Tämä tapahtuu samalla kun nanorautabiostimulaatio-
sähkökinetiikka -menetelmää testataan oikeassa pilaantuneessa kohteessa, jolloin projekti joutuu käymään läpi tyypillisen pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen liittyvän hallinnollisen prosessin. Prosessin aikana kartoitetaan prosessin kulkua ja ongelmakohtia. Hallinnollisten haasteiden kartoittamiseksi kattavammin haastatellaan myös pilaantuneiden alueiden puhdistamisen parissa toimivien yritysten työntekijöitä ja viranomaisia sekä puhdistuksen tilaajia. Hankkeen aikana yritysten havaitsemista hallinnollisista haasteista tuotetaan materiaalia viranomaisille ELYssä, SYKEssä ja Ympäristöministeriössä, jotta näissä tahoissa pullonkauloja voidaan purkaa.