Nanorauta-hankkeen loppuseminaari ja PIMA-ekosysteemipäivä 16.3.2022

Helsingin yliopiston Lahden yksikkö, LADEC ja LAB aloittivat yhteistyön kaksivuotisessa EAKR -rahoitteisessa Nanorauta-hankkeessa syyskuussa 2019.

Nanorauta-hanke keskittyy uuden pilaantuneen maan in situ puhdistusmenetelmän (nanorauta-biostimulaatio-sähkökinetiikka) soveltamiseen ja jalkauttamiseen Suomen olosuhteisiin. Pääpaino on saada menetelmä laboratoriosta kentälle ja osaksi PIMA puhdistuksen parissa toimivien yritysten ja viranomaisten tietotaitoa ja näin luoda liiketoimintaa menetelmän ympärille. Menetelmälle luodaan kaupallistamisen raamit, tehdään riskinarvio sekä kilpailija-analyysi. Hankkeessa pureudutaan myös pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen liittyviin hallinnollisin haasteisiin ja kartoitetaan Päijät-Hämeen PIMA-kohteita. Kaikilla näillä toimilla pyrimme tiivistämään alueen korkeakoulujen ja PIMA-yritysten ja viranomaisten yhteistyötä PIMA-asioissa. Nanorauta-hanke päättyi 31.3.2022 ja hankkeen loppuseminaarissa 16.3.2022 esiteltiin hankkeen tuloksia sekä vietettiin Päijät-Hämeen esimmäistä PIMA-ekosysteemipäivää, jossa tuotiin yhteen alueen PIMA-toimijoita, korkeakouluja ja opiskelijoita.

Tästä linkistä pääset katsomaan seminarin powerpoint esitykset ja ohjelman. Tallenteen voit katsoa alla olevasta linkistä.