Nanorauta-hankkeen julkaisut

Nanorauta-hankkeen aikana valmistettiin useita eri selvityksiä PIMA puhdistusprosessin helpottamiseksi ja nZVI-BiS-EK -menetelmän käyttöönoton helpottamiseksi.

Tämän linkin takaa löydät seuraavat julkaisut:

  • PIMA-prosessin hallinnolliset haasteet NANORAUTA-hankkeen selvitystyö vuonna 2020
  • PIMA-prosessin hallinnolliset haasteet NANORAUTA-hankkeen selvitystyön täydennys vuosina 2021-2022
  • PIMA-kohteiden kartoitus Hämeessä ja Pirkanmaalla
  • Kilpailija-analyysi ja riskinarvio nZVI-BiS-EK -menetelmälle