Kokemuksia SAGA-mallista

Millaista on ollut käyttää SAGA-mallia päiväkodissa? Varhaiskasvatuksen henkilökunta jakaa kokemuksiaan SAGAsta.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta on jakanut ajatuksiaan SAGA-mallin ja SAGA-tuokioiden toteuttamisesta: 

  • SAGAn myötä pääsimme kokeilemaan jotain uutta. 
  • Aloimme pohtia kirjojen sisältöjä rikkaammalla tavalla.
  • Lapset odottavat SAGA-tuokioita. 
  • Jotkut lapsista oppivat ajattelemaan uudella tavalla, he saivat laajemman käsityksen omista tunteistaan sekä kavereiden tunteista.  
  • Pienempien lasten ajattelu monipuolistuu tuttujen kirjojen avulla. 
  • Olemme jatkaneet SAGA-mallin käyttöä, ja siitä on tullut osa meidän arkeamme.