Aineistonkeruu on valmis

SAGA-malli perustuu tutkimukseen. Olemme toteuttaneet kaksi aineistonkeruuta, jotka ovat nyt valmiita.
Näin aineisto kerättiin

Kevään 2021 aikana keräsimme aineistoa Etelä-Suomen suomenkielisistä päiväkodeista. Kevään 2022 aikana rekrytoimme tutkimusta varten ruotsinkielisiä päiväkoteja ja lapsia Etelä-Suomesta.

Kummassakin aineistonkeruussa jaoimme päiväkodit SAGA-päiväkoteihin ja vertailupäiväkoteihin ja keräsimme aineistoa sekä ennen 10–12 viikon pituista interventiota, että sen jälkeen. Henkilökunta vastasi kyselylomakkeisiin ja piti päiväkirjaa SAGA-tuokioista. Heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan interventiosta kartoitettiin ryhmähaastattelussa. Projektin tutkimusassistentit kävivät päiväkodeissa ja lapset tekivät tehtäviä liittyen kielelliseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen. Keräsimme myös videomateriaalia SAGA-tuokioista analysoidaksemme lasten ja henkilökunnan vuorovaikutusta.

Ensimmäisen aineistonkeruun tulokset julkaistaan pian, ja jatkamme tällä hetkellä keväällä 2022 kerätyn aineiston analysointia.  

Voit lukea lisää projektista sekä aineistonkeruusta julkaisussamme ”SAGA-Supporting Social-Emotional Development in Early Childhood Education: The Development of a Mentalizing-Based Intervention” (englanniksi)