SchoolWell mukana OKM:n Peruskoulun tulevaisuustyö -hankkeen neuvottelukunnassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää laaja-alaisen peruskoulun tulevaisuustyö -kehittämishankkeen osana pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on arvioida, millaisia valmiuksia koulutuksen tulisi tarjota tulevaisuuden muuttuvassa yhteiskunnassa.

SchoolWell-hankkeen konsortiojohtaja Kirsi Pyhältö on nimitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämään Peruskoulun tulevaisuustyö -hankkeen neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan tavoitteena on muotoilla kirjallinen visio tulevaisuuden merkityksellisestä peruskoulusta ja pitkän aikavälin kehittämistavoitteista.

Tulevaisuustyö toteutetaan vuosina 2024-2025 ja sen tuloksia voidaan hyödyntää koulutusjärjestelmän kehittämisessä ja esimerkiksi opetussuunnitelmatyössä ja opettajankoulutuksen sisältöjen suunnittelussa. Perusopetuksen tulevaisuustyö organisoidaan kolmen teeman ympärille:

  1. Tekoäly ja teknologia
  2. Perustaidot ja oppiminen
  3. Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys.