Uusi hanke paneutuu kieliasenteisiin

Koko loppuvuoden ajan kieliasiat ovat olleet näkyvästi esillä valtamedioissa, jota myötä suomen kielen elinvoimaisuus on noussut yleiseksi puheenaiheeksi. Koneen Säätiön rahoittama LAIF-tutkimushanke pureutuu Suomessa vallitseviin kieli-ideologioihin ja -asenteisiin sosiolingvistiikan menetelmillä. Hankkeen tavoite on lisätä kielitietoisuutta Suomessa sekä tuoda tieteellistä tutkimusta lähemmäs kansalaisia. Hankkeen tavoite on tuottaa tietoa siitä, mitä merkitsee elää monikielisessä nyky-Suomessa eri kieliryhmien näkökulmasta ja näin ollen lisätä Suomessa asuvien ihmisten keskinäistä ymmärrystä.

Kysely auki vielä vähän aikaa

Tohtoritutkija Katariina Pyykön väitöskirja käsittelee maahanmuuttajien kieliasenteita ja kieleen liittyviä kokemuksia Suomessa. Pyykkö kerää paraikaa aineistoa kyselyn avulla. Kysely on suunnattu akateemisesti koulutetuille Suomessa asuville maahanmuuttajille ja se on auki tämän vuoden loppuun. Kyselyyn vastataan verkossa, avaa kysely.

Tietoa hankkeesta

Kieliasenteet ja -ideologiat Suomessa -hankkeessa työskentelee kolme kielitieteilijää sekä viestinnän asiantuntija. Tohtori Laura Hekanaho tutkii kieliasenteita; väitöskirjatutkija Katariina Pyykkö maahanmuuttajakieliä; tohtori Marika Hall kieli-ideologioita; ja viestinnän asiantuntija Anna Suutarla suunnittelee ja toteuttaa hankkeen viestintäsuunnitelmaa kielitietoisuuden lisäämiseksi koko Suomessa. Englannin kielen vanhempi yliopistonlehtori tohtori Elizabeth Peterson johtaa hanketta. Hankkeen on rahoittanut Koneen Säätiö ja se toteutetaan vuosina 2023–2025. Hankkeen lyhenne LAIF tulee sen englanninkielisestä nimestä Language Awareness and Ideologies in Finland. Seuraa hankkeen kuulumisia sosiaalisen median kanavilla: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, sekä X.

Mediayhteyshenkilö

Anna Suutarla, viestinnän asiantuntija, Helsingin yliopisto

anna.suutarla@helsinki.fi           

050-4779027