Tutkimusyhmä

Kolmivuotisen hankkeen toteuttavat neljä kielentutkijaa yhteistyössä viestinnän asiantuntijan kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden eri alojen asiantuntijoiden sekä sidosryhmien kanssa.
Elizabeth Peterson

Elizabeth Peterson, PhD, toimii Helsingin yliopiston yliopistonlehtorina ja dosenttina. Suomeen muuttaneena hän tekee työtä ja tutkimusta kolmella kielellä, lähinnä kieli-ideologioista, asenteista ja kielikontaktista. Hän on julkaissut laajasti englannin kielen asemasta Suomessa ja maailmalla, muun muassa vuonna 2019 ilmestyvän monografian ja englantia Pohjoismaissa käsittelevän teoksen (molemmat Routledgelta). Hän on toiminut toimittajana ja kirjoittajana tuoreessa 2022 ilmestyneessä teoksessa Finnishness, Whiteness and Coloniality (Helsinki University Press). Häntä kutsutaan  puhumaan ja julkaisemaan kielioikeuksista ja kielikontaktista. Hän oli mukana EU:n Erasmus+-hankkeessa, jonka tarkoituksena on yhdistää humanististen tieteiden tutkinnon suorittaneet ja työnantajat. Hänen päätehtävänsä oli viestinnän ja tiedotuksen helpottaminen. Hän johtaa hanketta.

Marika Hall

Marika Hall, PhD, on työskennellyt opettajana Pennsylvanian valtionyliopistossa ja Juniata Collegessa (Pennsylvania, Yhdysvallat), ja hänellä on kokemusta kielidatan käsittelystä koneoppimisessa. Hänen viimeaikaisiin julkaisuihinsa kuuluu artikkeleita suomalaisesta kielikoulutuspolitiikasta, kielikysymyksistä suomalaisessa politiikassa ja kieli-ideologioista lainsäädäntöasiakirjoissa Yhdysvalloissa. Hall on myös vastikään ilmestyneen Discourse and Ideology -teoksen päätoimittaja. Hall johtaa kieli-ideologioita käsittelevää työpakettia.

Laura Hekanaho

Laura Hekanaho, PhD, on tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjassaan tutkittiin asenteita geneerisiä ja ei-binäärisiä 3. persoonan yksikön pronomineja kohtaan. Hänen keskeisiä tutkimusintressejään ovat kieli- ja sukupuolentutkimus, kielelliset asenteet, kyselytutkimus, sekametoditutkimus, tilastollinen mallintaminen ja laadullinen analyysi (diskurssianalyysi ja temaattinen analyysi). Hän johtaa kieliasenteita käsittelevää työpakettia.

Katariina Pyykkö

Katariina Pyykkö, FM, toimii väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa. Hänellä on usean vuoden kokemus suomen ja englannin kielen opettamisesta, pääosin aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa Suomessa. Tällä hetkellä hän myös järjestää kielitietoisuuskoulutuksia työnantajille ja ammatillisille opettajille. Hän on erityisen kiinnostunut kieli-ideologioista, kieliasenteista ja monikielisyydestä. Hän johtaa työpakettia maahanmuuttajien kieli-ideologioista ja kieliasenteista.

Anna Suutarla

Anna Suutarla, BPR, HuK, on koulutukseltaan viestinnän ammattilainen. Hän toimi aiemmin viestintäasiantuntijana EU:n rahoittamassa ASSET-H-hankkeessa . Hän on avainhenkilö, joka vastaa PR:n ja viestinnän kaikkien näkökohtien ylläpidosta sekä hankkeen sisällä että sen sidosryhmille. Hän vastaa hankkeen verkkosivustosta ja sosiaalisen median kanavista ja on hankkeen viestintäsuunnitelman pääkirjoittaja. Hän johtaa työpakettia, joka koskee kielitietoisuuden lisäämistä ja yleisölle tiedottamista.