Julkaisut ja seminaariesitykset

Lista julkaisuista ja seminaariesitelmistä
Julkaisut ja seminaariesitykset
  • Miten Suomi puhuu -seminaari 2023
  • IPC18 Brussels 2023
  • Translanguaging in the Age of (Im)mobility