Ihmiset

Tällä sivulla esittelemme projektin henkilökunnan sekä ohjausryhmän.
Miika Tervonen

Miika Tervonen johtaa Kansakunnan portinvartijat (GATE) -tutkimusprojektia. Hän on yliopistotutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa, ja hänen tutkimuksensa keskittyy muuttoliikkeiden, rajojen ja vähemmistöpolitiikan historiaan, sekä nationalismiin ja historiakirjoituksen historiaan. 

GATE-projektin lisäksi Miika toimii tiiminvetäjä Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön (EuroStorie) alaprojektissa Migration and the narratives of Europe as an “Area of freedom, security and justice”. Lisäksi hän työstää parhaillaan kirjaa Writing the Past White: Nation, Race and Coloniality in Finnish National Histories.

Matti Välimäki

Matti Välimäki toimii tutkijatohtorina GATE-projektissa. Matin asiantuntijuusalueita ovat muuttoliikkeiden, maahanmuuttopolitiikan, pakkomuuton sekä ulkomaalaisia koskevan viranomaistoiminnan ja lainsäädännön kehitys. Lisäksi hän on erikoistunut tiedeviestintään ja poliittisen viestinnän ja puolueiden tutkimukseen. 

Matti toimii myös postdoc-tutkijana Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikön (EuroStorie) alaprojektissa Migration and the narratives of Europe as an “Area of freedom, security and justice”.

Louis Clerc

Louis Clerc toimii poliittisen historian professorina Turun yliopistossa. Louisin tutkimusintressejä ovat kansainvälisten suhteiden historia, Suomen ulkopoliikka, julkisuus- ja kulttuuridiplomatia sekä propaganda. GATE-hankkeessa hän tutkii konsulaattien ja diplomatian roolia Suomen maastapoistoissa.

Louis Clercin yhteystiedot Turun yliopiston verkkosivuilla

 

Mette Kivistö

Mette Kivistö työskentelee tutkimusavustajana GATE-projektissa. Hän tekee tällä hetkellä maisterintutkintoa sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa, pääaineenaan yhteiskuntapolitiikka. Mette on opinnoissaan keskittynyt erityisesti rajojen ja muuttoliikkeen tutkimukseen.

 

Ohjausryhmä

Juhana Aunesluoma, professori, Helsingin yliopisto. 

Synnøve Bendixsen, professori, University of Bergen, Norja.

Peter Gatrell, emeritusprofessori, University of Manchester, Iso-Britannia.

Andrew Geddes, professori, European University Institute.

Jouni Häkli, professori, Tampereen yliopisto.

Johanna Leinonen, akatemiatutkija, Oulun yliopisto.

Eveliina Lyytinen, vanhempi tutkija, Siirtolaisuusinstituutti.

Liza Schuster, professori, City University of London, Iso-Britannia. 

John Torpey, professori, City University of New York, Yhdysvallat.

Hanna Tuominen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto.