Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Helsingin yliopiston kansalaisbarometrista.

Mikä Kansalaisbarometri on?

Helsingin yliopiston kansalaisbarometri on erityisesti tutkimuskäyttöön luotu internetpaneeli. Käytännössä internetpaneeli koostuu joukosta ihmisiä, jotka ovat valmiita vastaamaan säännöllisesti heille lähetettyihin verkkokyselyihin. Kutsu jokaiseen tutkimukseen lähetetään osallistujille sähköpostitse. Kansalaisbarometrissa esitetyt kysymykset liittyvät useisiin eri yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Miksi minun kannattaisi osallistua?

Kansalaisbarometrissä jokaisen mielipiteet ja kokemukset ovat yhtä arvokkaita. Vastauksesi ovat tärkeitä huolimatta siitä, missä asut, kuinka vanha olet ja mitä mieltä olet asioista. Osallistumalla Kansalaisbarometriin olet mukana tukemassa suomalaisen yhteiskunnan tutkimusta. Olemme kiinnostuneita ihmisten arvoista, mielipiteistä ja kokemuksista. Kansalaisbarometri on tärkeä työkalu usean eri alan tutkijoille.

Kuinka henkilötietojani käsitellään?

Yksityisyydensuojan rikkomattomuus on Kansalaisbarometrin kanssa työskenteleville erityisen tärkeää. Sähköpostiosoitteet sekä tiedot, jotka mahdollistavat vastaajien yksilöinnin sekä yhdistämisen yksittäiseen vastaajaan säilytetään hyvin suojattuna ja erillisenä muusta tutkimuksessa käytettävästä aineistosta. Vain muutamalla projektin tutkijalla on tarpeen vaatiessa pääsy moiseen hyvin suojattuun dataan. Useamman tutkijan käytettävissä oleva koostettu vastausdata – josta analyysit ja päätelmät tehdään – eivät sisällä sähköpostiosoitteita tai näitä henkilötietoja eikä yksilöinti useammalle jaossa olevan datan perusteella ole mahdollista. Voit lukea lisää datankäsittelymme tietosuojailmoituksesta.

Miten vastauksiani hyödynnetään?

Kyselyiden vastauksia hyödynnetään tieteellisessä tutkimuksessa, jonka tuloksia julkaistaan eri alustoilla ja eri formaateissa. Tällaisia ovat esimerkiksi tieteelliset aikakausjulkaisut, populäärit tiedejulkaisut ja perinteisen median artikkelit. Huolimatta tarkasta julkaisumuodosta vastaajien yksilöinti ja yhdistäminen annettuihin vastauksiin ei tule koskaan olemaan mahdollista.

Mistä tiedän, että tämä kysely on luotettava?

Kansalaisbarometri toteutetaan Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin (HSSH) yhteydessä. Kansalaisbarometrin tarkoitus on tuottaa yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta suomalaisesta yhteiskunnasta. Seuraamalla säännöllisesti ihmisten mielipiteitä ja niiden muutoksia pitkällä aikavälillä on mahdollista tuottaa ainutlaatuista uutta tietoa yhteiskunnan kehityksestä ja siitä, siitä, miten suomalaiset suhtautuvat kotimaassa ja kansainvälisesti tapahtuviin muutoksiin.