Miten Ilo Odottaa -tutkimukseen osallistuminen on minulle avuksi?

Äitinä tai tulevana äitinä oma hyvinvointisi on ensiarvoisen tärkeää vauvasi kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Odotuksesta ja lapsen syntymän jälkeisestä ajasta kannattaa siksi tehdä itsellesikin mahdollisimman stressitön ja mukava kokemus.

Ilo Odottaa -tutkimuksessa seuraamme sinun sekä lapsesi terveyttä ja hyvinvointia ja lapsesi kehitystä kyselylomakkeiden avulla. Osallistumalla Ilo Odottaa -tutkimukseen saat hyödyllistä tietoa omasta hyvinvoinnistasi sekä lapsesi kehityksestä. Kyselyistä saamasi palautteet auttavat sinua ymmärtämään omaa ja lapsesi tilannetta ja kertovat siitä, mihin päivittäisessä elämässä kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota. Palautteista saamasi tieto voi myös tarjota tärkeää mielenrauhaa.

Kyselyistä saadun palautteen lisäksi tutkimukseen osallistuessasi voit myös olla yhteydessä tutkimushoitaja Eija Lahdensuohon, jos joku tutkimuksen myötä esiin tulleista asioista jää mietityttämään.

Palaute unesi laadusta

Kuten kaikki tiedämme, päivä sujuu paremmin hyvin nukutun yön jälkeen. Kuitenkin unen laadusta on tärkeä huolehtia paitsi päivittäisen hyvinvointimme, myös pidemmän aikavälin terveytemme kannalta.

Unella tiedetään olevan lukuisia terveysvaikutuksia. Raskausaikana hyvä yöuni voi suojata mielenterveyden sekä fyysisen terveyden oireilta. Toisaalta pitkäkestoinen univaje voi kohottaa vakavien pitkäaikaisten sairauksien kuten sydänsairauksien ja diabeteksen riskiä.

Ilo Odottaa -tutkimuksen osallistuessasi pääset tekemään lyhyen unesi laatua koskevan kyselyn tutkimuksen jokaisen vaiheen osana. Saat unikyselyistä palautteena henkilökohtaisen uniprofiilin, joilla voit seurata unesi laatua ja sen vaihtelua aina raskausajan alusta siihen asti, kun lapsesi tulee kahden vuoden ikään. Uniprofiiliin sisältyy mös lyhyet sanalliset tulkinnat unesi osa-alueista. Sen avulla voit saada käsityksen siitä, mihin uneesi ja nukkumiskäytäntöihisi kannattaa erityisesti keskittyä parantaaksesi terveyttäsi ja hyvinvointiasi.

Palaute lapsesi temperamentista

Temperamentti on osa lapsesi yksilöllisyyttä, ja lapset voivat olla temperamentiltaan hyvin erilaisia. Tieteellisessä tutkimuksessa temperamentilla tarkoitetaan synnynnäisiä reagointiherkkyyteen, tunneilmaisuihin ja käyttäytymiseen liittyviä ominaisuuksia.

Temperamentti voi muuttua lapsen iän myötä, mutta muutokset ovat harvoin suuria. Toisin sanoen muita lapsia yleisesti ottaen ulospäinsuuntautuneemmat lapset eivät normaalisti muutu hyvin sisäänpäinkääntyneiksi, tai tunneherkemmät lapset järkähtämättömän vakaiksi.

Hyvää tai huonoa temperamenttia ei ole olemassa. Kuitenkin lapsen temperamentti vaikuttaa siihen, minkälaisissa leikeissä, ympäristöissä ja tilanteissa lapsesi viihtyy parhaiten. Lapsen temperamentti vaikuttaa myös siihen, minkälainen vanhemmuustyyli sopii hänelle erityisesti.

Ilo Odottaa -tutkimuksen osallistujat tekevät lapsen temperamenttia koskevan kyselyn lapsen tullessa noin 3 kuukauden, noin 11 kuukauden ja noin 2 vuoden ikään. Saat näistä kyselyistä palautekuvan, sekä sanallisen ohjeen lapsesi temperamentin merkityksen tulkitsemiseen.

Arvio lapsesi kehitystasosta

Lapset kehittyvät joskus hyvin eri tahdissa, ja yhdellä kehityksen osa-alueella nopeasti kehittyvät lapset voivat jäädä ikätovereistaan jälkeen toisella osa-alueella.

Lapsen kehitys ei ole kilpailu. Se, kehittyykö lapsesi muita lapsia nopeammin jollain osa-alueella ei ole tärkeää hänen yksilöllisyytensä, terveytensä tai hyvinvointinsa kannalta. Kuitenkin on tärkeä tunnistaa, jos lapsi on jäämässä tavallisesta iänmukaisesta kehitystasosta jälkeen, jotta lapsen erityiset kehityshaasteet tiedostetaan ja jotta hänelle voidaan tarvittaessa tarjota hänen tarvitsemaansa tukea.

Lapsen kehityksen osa-aluuet jaetaan kommunikaation, hieno- ja karkeamotoriikan, ongelmanratkaisun ja sosiaalisen kanssakäymisen taitoihin. Kuten temperamenttia mittaavat kyselyt, Ilo Odottaa -tutkimuksessa lapsen kehitystasoa mittaava kysely tehdään lapsen tullessa noin kolmen kuukauden, noin yhdentoista kuukauden, ja noin kahden vuoden ikään.

Ilo Odottaa -tutkimuksen osallistujat saavat lapsen kehitystasoa koskevista kyselyistä palautekuvan, joka sisältää tiedon lapsesi vertautumisesta samanikäisten lasten tyypilliseen kehitystasoon. Palaute sisältää myös sanallisen ohjeen sen tulkitsemiseksi.