Suurille ammattikeittiöille suunnatun vegaanisen reseptiikan kehitys on edennyt testausvaiheeseen

Laaja-alaisesti tutkijoita, järjestötoimijoita, ympäristöalan asiantuntijoita ja ravintola-alan ammattilaisia yhdistävän “Ilmastokestävyyskeittiössä: ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet” -hankkeen tavoitteena on edistää ilmastokestävän kasvisruoan saatavuutta suurissa ammattikeittiöissä. Helsingin yliopiston kolmivuotisessa hankkeessa yhdistetään ruokakulttuurin yhteiskuntatieteellistä ja humanistista tutkimusta käytännön toimintaan, jossa kehitetään 30 ilmastokestävää vegaanista reseptiä julkisen ja yksityisen sektorin suurien ammattikeittiöiden tarpeisiin.

Reseptiikan kehittäjä Lilli Munckin alkusyksystä suunnittelemilla resepteillä valmistetut ruoat ovat tarjolla lounasravintola Tillassa vielä tämän ja ensi viikon ajan. Vegaanien hyväksi toteamien ja suosittelemien kotiruokareseptien pohjalta kehitettyä reseptiikkaa testataan pienimuotoisesti hankkeen yhteistyöravintolassa. 
 
“Tässä vaiheessa testauksen tarkoituksena on varmistaa että resepti on toimiva ja että makumaailma ja ulkonäkö ovat kohdillaan. Vegaaniruoat tarjotaan Tillan asiakkaille peruslounaan lisänä. Niitä ovat innostuneet maistelemaan vegaanien lisäksi myös sekasyöjät.”, Lilli Munck kertoo.  
 
Testausvaiheesta saadun käytännön kokemuksen pohjalta reseptiikkaa hiotaan entistä paremmin suurien ammattikeittiöiden arkeen soveltuvaksi. Reseptiikan kehityksessä huomioidaan raaka-aineiden ilmastokestävyyden lisäksi ravitsemuksellinen laadukkuus, tukkujen raaka-ainevalikoimat sekä kustannustehokkuus. Ensi vuoden alkupuolella reseptiikan kehitys etenee uuteen vaiheeseen, kun Ilmastokestävyys keittiössä -hankkeelle ilmoittautuneet testauskeittiöt kokeilevat reseptejä ja antavat palautetta testausprosessista, minkä pohjalta reseptiikkaa kehitetään yhä paremmin suurien ammattikeittiöiden tarpeet huomioiden.  
 
Vuoden 2019 loppupuolella reseptit julkaistaan kaikille avoimessa reseptipankissa. Samaan aikaan alkavassa kampanjassa suuria ammattikeittiöitä rohkaistaan ja haastetaan tarjoamaan reseptipankin reseptiikalla valmistettuja ruokia asiakaskunnalleen. Siirtymän helpottamiseksi hanke myös tarjoaa koulutuksia ammattikeittiöiden työntekijöille.
 
“Ammattikeittiöiden kannattaa nyt tarttua tilaisuuteen ja ilmoittaa kiinnostuksestaan testata reseptiikkaa, sillä se oiva tilaisuus olla mukana kestävän ruokakulttuurin kehittämisen aallonharjalla. Hankkeeseen mukaan tulevat testauskeittiöt saavat hyvän määrän ajankohtaisia reseptejä käyttöönsä. Lisäksi osallistumalla voi olla mukana reseptien kehitystyössä ja vaikuttaa lopulliseen tuotokseen. Parhaassa tapauksessa ilmastokestävien vegaanireseptien käyttöönotto vähentää keittiön työkuormaa, sillä ne soveltuvat moniin erikoisruokavalioihin, kuten kananmuna- ja maitoallergiaan.”, Lilli Munck kannustaa.

---

Ilmoita keittiösi mukaan reseptiikan testaukseen lähettämällä viesti lokakuun loppuun mennessä osoitteeseen climatekitchen(at)helsinki.fi. 

”Il­mas­to­kes­tä­vyys keit­tiös­sä” -han­ke et­sii re­sep­tii­kan tes­taa­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta suu­ria am­mat­ti­keit­tiöi­tä!

Ilmastokestävän vegaanisen reseptiikan testaamisesta kiinnostuneet julkisen ja yksityisen sektorin lounasravintolat testaavat sovitun määrän reseptejä omassa keittiössään vuoden 2019 alkupuolella.

 

Ammattikeittiöt myös antavat palautetta ja kehitysehdotuksia hankkeelle reseptiikan parantamiseksi. Lisäksi hankelaiset keräävät palautteita ruokailijoilta yhteistyössä keittiöiden kanssa.

Työpaikkojen, opiskelukampusten ja koulujen isot ammattikeittiöt sekä myös muunlaista asiakaskuntaa palvelevat lounasravintolat ovat tervetulleita mukaan reseptiikan testausprosessiin. Ilmoita ravintolasi reseptiikan testaajaksi 31.10.2018 mennessä.
 
Jos keittiönne on kiinnostunut reseptiikan testaamisesta, ota yhteyttä Pirjo Apelliin (climatekitchen(at)helsinki.fi).