Tutkimus

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelman opettajat ja tutkijat ovat kansainvälisesti merkittäviä alojensa asiantuntijoita. Opettajien omat tutkimusaiheet ovat näkyvä osa maisteriopintoja.

Pohjoismaisten kielten tutkijoiden erikoisaloja ovat muun muassa keskusteluanalyysi, vähemmistökielet ja kielikontaktit, murteet ja puhekielen vaihtelu, kielenoppiminen ja -opetus, toisen kielen käyttö, monikielisyys ja kielipolitiikka, kielioppi ja ruotsien kielen varhaisvaiheet. Kaikilla erikoisaloilla opetetaan kielellistä analyysia eri näkökulmista ja eri menetelmin.

Pohjoismaisen kirjallisuuden tutkijoiden kansainvälinen asiantuntemus keskittyy esimerkiksi autofiktioon, lyyriseen modernismiin ja postmodernismiin, psykoanalyyttiseen ja feministiseen kirjallisuudenteoriaan, kaanonin muodostamiseen, kirjalliseen kenttään ja suomenruotsalaiseen kirjallisuuteen.

Lisätietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.