Historian maisteriohjelmassa syvennät historian asiantuntijuuttasi. Perehdyt erilaisiin tutkimuksellisiin teemoihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu. Historian opinnot antavat valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja löytää niistä oleellinen asiasisältö sekä tarkastella maailmaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä luovasti ja kriittisesti. Maisteriopintojen keskiössä on pro gradu -tutkielma, jonka tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia valmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäiseen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Samalla kehität projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.
Tutustu opetuksen painopisteisiin