Historian maisteriohjelmassa syvennät historian asiantuntijuuttasi

Perehdyt erilaisiin tutkimuksellisiin teemoihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu. Historian opinnot antavat valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja löytää niistä oleellinen asiasisältö. Opintojen avulla pystyt tarkastelemaan maailmaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä luovasti ja kriittisesti. Maisteriopintojen keskiössä on maisterintutkielma, jonka tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia valmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäiseen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Samalla kehität projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Historian maisteriohjelma muodostuu yhdestä tieteenalasta eli historiasta, jonka opinto-oikeuden kaikki maisteriohjelmaan valitut saavat. Maisteriohjelmassa voit suorittaa myös valinnaisia opintoja oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 120 opintopistettä, 2 vuotta
Tutkintotaso Maisteri
Kieli Suomi
Hakuaika Alkaa: 16.03.2022 08:00 Loppuu: 30.03.2022 15:00
Hae opiskelijaksi

Varsinainen haku koulutusohjelmaan tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opintopolun hakulomake on auki vain hakuaikana. Hakuajat riippuvat koulutusohjelmasta. Opintopolusta löydät myös hakuehdot.