Ura ja työelämä

Historiasta valmistuneilla on humanistinen generalistitutkinto.

Uramahdollisuudet ovat monipuoliset. Perinteisesti monista tulee tutkijoita ja opettajia, osa taas suuntautuu arkisto-, kirjasto- tai museoalalle sekä esimerkiksi julkishallintoon ja erilaisiin tiedonhallintatehtäviin. Lisäksi historiasta valmistuneita löytyy muun muassa toimittajina, yrittäjinä ja viestinnän ammattilaisina.

Jos suunnittelet aineenopettajan uraa, sinun tulee suorittaa opettajan pedagogiset opinnot osana maisterintutkintoasi. Mahdollisen toisen opetettavan aineen opinnot puolestaan tulee sisällyttää kandidaatintutkintoon. Voit tutustua tarkemmin opettajan pätevyyteen vaadittaviin opintoihin täältä.

Tutustu tarkemmin historiasta valmistuneiden urapolkuihin Töissä.fi-palvelussa ja 375 humanistia -sivustolla!

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

 • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
 • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
 • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
 • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
 • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Liisa Savunen

Liisa Savunen opiskeli historiaa ja teki väitöskirjansa antiikin historiasta. Työura ei vienyt kuitenkaan tutkijan tehtäviin vaan tiedehallintoon, tiede- ja korkeakoulupolitiikkaan sekä kulttuuritoimintaan. Hallinnossa on hyötyä monipuolisesta humanistisesta koulutuksesta.

Liisa Savunen 375 humanistia -sivustolla

Kai Häggman

Dosentti Kai Häggmania on nimitetty ”suomalaisen kustannushistorian merkittävimmäksi asiantuntijaksi”. Hän on kirjoittanut 2000-luvulla viisi jykevää tutkimusta kirja- ja kustannusalan historiasta. Tämän lisäksi hän on tutkinut mm. perhehistoriaa, metsäteollisuutta ja suomalaista arkea. Häggman on ylpeä siitä, että hän on viimeiset 30 vuotta elättänyt perheensä akateemisilla pätkätöillä, kirjoja kirjoittamalla.

Kai Häggman 375 humanistia -sivustolla

Kirsikka Saari

Kirsikka Saari on helsinkiläinen käsikirjoittaja, joka oli 2014 Oscar-ehdokkaana lyhytelokuvallaan Pitääkö mun kaikki hoitaa? Hän on myös kirjoittanut muun muassa elokuvan Korso. Yleisen historian opinnoissa Saarta kiinnosti mikrohistoria, ja elokuvissaankin hän pyrkii peilaamaan pienen kautta suuria asioita. Opiskeluaikana akateeminen vapaus välillä ahdisti, mutta Saaren nykyisessä työssäkin historian opinnoista on hyötyä.

Kirsikka Saari 375 humanistia -sivustolla

Mika Huovinen

Mika Huovinen vannoi ainejärjestön 30-vuotishistoriikin toimitettuaan, että tämä olisi hänen elämänsä viimeinen deadline. Niin ei käynyt, sillä nykyään hänen graafisen suunnittelun toimistollaan on toistasataa deadlinea vuodessa. Huovisen mukaan yritystoiminnan onnistumisen tekee mahdolliseksi oman asiantuntemuksen ja kokemuksen lisäksi laaja kaveriverkosto, joka on perua opiskeluajoilta.

Mika Huovinen 375 humanistia -sivustolla

Esimerkkejä valmistuneiden sijoittumisesta työelämään

Listassa on esimerkkejä historiasta valmistuneiden sijoittumisesta työelämään.

Yli­opis­tot ja kor­kea­kou­lut 

 • (tutkimus & opetus, hal­lin­to)

Jul­kis­hal­lin­to

Esim.

 • ministeriöt
 • eduskunta
 • Suomen Akatemia
 • kunnat
 • YLE

Opetus, museot ja ar­kis­tot

Esim.

 • museonjohtaja
 • arkistonjohtaja
 • suunnittelija
 • historian- ja yhteiskuntaopin opettaja

Jär­jes­töt (kansalaisjärjestöt, ammattiliitot, säätiöt)

Esim.

 • asian­tun­ti­ja
 • kou­lut­ta­ja
 • suun­nit­te­li­ja
 • toiminnanjohtaja

Yri­tyk­set

Esim.

 • konsultti
 • kustannustoimittaja
 • projektipäällikkö
 • tiedottaja
 • toimittaja
 • tuottaja

Yrit­tä­jät & free­lance­rit

Esim.

 • freelancetoimittaja
 • kirjailija
 • tiedonhallinta
 • tietokirjailija
Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.