Ura ja työelämä

Historiasta valmistuneilla on humanistinen generalistitutkinto. Uramahdollisuudet ovat monipuoliset. Perinteisesti monista tulee tutkijoita ja opettajia, osa taas suuntautuu arkisto-, kirjasto- tai museoalalle sekä esimerkiksi julkishallintoon ja erilaisiin tiedonhallintatehtäviin. Lisäksi historiasta valmistuneita löytyy muun muassa toimittajina, yrittäjinä ja viestinnän ammattilaisina.

Jos suunnittelet opettajan uraa, on suositeltavaa sisällyttää toisen opetettavan aineen opinnot kandidaatintutkintoon. Aineenopettajan pedagogiset opinnot puolestaan suoritetaan maisterivaiheessa. Voit tutustua tarkemmin opettajan pätevyyteen vaadittaviin opintoihin humanistisen tiedekunnan Opettajan pätevyys -sivulla!

Tutustu tarkemmin historiasta valmistuneiden urapolkuihin Töissä.fi-palvelussa ja 375 humanistia -sivustolla.

Kaari Utrio on Suomen suosituimpia kirjailijoita. Hänen historiallisia romaanejaan ja tietokirjojaan on lukenut jo useampi sukupolvi. Nuori Utrio ei kuitenkaan unelmoinut kirjoittamisesta, hänen aikomuksensa oli ryhtyä historiantutkijaksi. Mutta haaveelle oli voittamaton este: “Minulla oli mielikuvitus, valtava, hillitön, kuriton mielikuvitus.”

Lue lisää Kaari Utrio 375 humanistia.

Mikko Tolonen on aate- ja filosofian historian tutkija, joka on viettänyt siivun elämästään pohtiessaan, miksi yksityiset paheet aiheuttavat myös yhteistä hyvää. Tolonen koki postdoc-vaiheessa herätyksen modernien tietojenkäsittelymenetelmien sovellusmahdollisuuksiin historiantutkimuksessa. Sittemmin hän on jäänyt koukkuun digitaalisiin ihmistieteisiin.

Lue lisää Mikko Tolonen 375 humanistia.

Marjo Timonen tietää usein jo ennakkoon, mistä tv-uutisissa puhutaan. Hänen tehtävänään eduskunnan tieto- ja viestintäjohtajana on tiedottaa eduskunnasta ja edistää työpaikkansa avoimuutta, julkisuutta ja vuorovaikutusta. Suomen eduskunta on maailman avoimin parlamentti, mistä voidaan kiittää myös Marjo Timosen hankkimaa rautaista ammattitaitoa viestinnän johtotehtävissä.

Lue lisää Marjo Timonen 375 humanistia.

Mika Huovinen vannoi ainejärjestön 30-vuotishistoriikin toimitettuaan, että tämä olisi hänen elämänsä viimeinen deadline. Niin ei käynyt, sillä nykyään hänen graafisen suunnittelun toimistollaan on toistasataa deadlinea vuodessa. Huovisen mukaan yritystoiminnan onnistumisen tekee mahdolliseksi oman asiantuntemuksen ja kokemuksen lisäksi laaja kaveriverkosto, joka on perua opiskeluajoilta.

Lue lisää Mika Huovinen 375 humanistia.

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

 • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa,
 • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia,
 • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja,
 • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
 • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Listassa on esimerkkejä historiasta valmistuneiden sijoittumisesta työelämään.

Yli­opis­tot ja kor­kea­kou­lut (tutkimus & opetus, hal­lin­to)

Jul­kis­hal­lin­to

Esim.

 • ministeriöt
 • eduskunta
 • Suomen Akatemia
 • kunnat
 • YLE

Opetus, museot ja ar­kis­tot

Esim.

 • museonjohtaja
 • arkistonjohtaja
 • suunnittelija
 • historian- ja yhteiskuntaopin opettaja

Jär­jes­töt (kansalaisjärjestöt, ammattiliitot, säätiöt)

Esim.

 • asian­tun­ti­ja
 • kou­lut­ta­ja
 • suun­nit­te­li­ja
 • toiminnanjohtaja

Yri­tyk­set

Esim.

 • konsultti
 • kustannustoimittaja
 • projektipäällikkö
 • tiedottaja
 • toimittaja
 • tuottaja

Yrit­tä­jät & free­lance­rit

Esim.

 • freelancetoimittaja
 • kirjailija
 • tiedonhallinta
 • tietokirjailija