Ura ja työelämä

Historiasta valmistuneiden uramahdollisuudet ovat hyvin monipuoliset. Perinteisesti monista tulee tutkijoita ja opettajia, osa taas suuntautuu arkisto-, kirjasto- tai museoalalle.

Jos suunnittelet opettajan uraa, on suositeltavaa sisällyttää toisen opetettavan aineen opinnot kandidaatintutkintoon. Aineenopettajan pedagogiset opinnot puolestaan suoritetaan maisterivaiheessa. Voit tutustua tarkemmin opettajan pätevyyteen vaadittaviin opintoihin humanistisen tiedekunnan Opettajan pätevyys -sivulla!

Toisenlaisiakin urapolkuja on runsaasti. Historiasta valmistuneita löytyykin muun muassa toimittajina, yrittäjinä, viestinnän ammattilaisina ja hallintotehtävissä. Tutustu tarkemmin historiasta valmistuneiden urapolkuihin Töissä.fi-palvelussa ja 375 humanistia -sivustolla.