Filosofian opinnot perehdyttävät inhimilliseen ajatteluun ja sitä koskevaan tietoon. Opiskelija harjaantuu filosofisessa analyysissa ja argumentaatiossa. Filosofia paneutuu kaikkein perustavimpiin kysymyksiin. Mitä voimme tietää, ja miten? Mikä on todellisuuden rakenne? Perustuvatko moraaliset käsityksemme maailmaan, vai heijastammeko me ne sinne itse? Minkälainen on hyvä yhteiskunta? Filosofian kandiopinnot antavat vahvan pohjan filosofian ydinaiheista, joista on myöhemmin helppo jatkaa mihin tahansa filosofian erityiskysymyksiin.