Ura ja työelämä

Työelämässä filosofiasta valmistuneet toimivat monenlaisissa tehtävissä.

Useat hankkivat opettajan pätevyyden tai jatkavat opintojaan jatko-opiskelijana tähdäten tutkijoiksi. Lisäksi filosofian oppiaineen alumnit työskentelevät laajasti sekä valtiollisissa että kunnallisissa toimissa, kuten myös yrityspuolella ja kansalaisjärjestöissä erilaisissa asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä. Vuonna 2017 suoritetun yliopistouudistuksen jälkeen opiskelijoiden työelämätaidoista pidetään yhä parempaa huolta valmistavien kurssien muodossa.

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Maisteriopintomahdollisuudet

Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija jatkaa pääsääntöisesti suoraan filosofian maisteriohjelmaan. Kandidaatintutkinnon jälkeen opiskelijan on mahdollista hakeutua suorittamaan maisterintutkinto myös jossakin muussa ohjelmassa (edellyttäen että hän on suorittanut tarvittavat aiemmat opinnot kandidaatintutkinnossaan).

Fi­lo­so­fian opis­ke­li­joi­den si­joit­tu­mi­nen työ­elä­mään

Filosofian korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuvat monipuolisesti työelämään. Pääaineopinnot eivät yksin määrää tulevan uran suuntaa, vaan mm. työkokemus, työharjoittelu ja sivuainevalinnat sekä työelämään liittyvät tiedot, taidot ja valmiudet vaikuttavat siihen suuresti. Työllistymistä edistää opintojen aikana syntyneet yhteydet työnantajiin. Opiskelijan omalla aktiivisella suuntautumisella työelämään ja työnhakuun on huomattava merkitys.

Valmistuneita toimii muun muassa verkkotiedottajina, päätoimittajina, kouluttajina, rekrytointipäällikköinä, museonjohtajina, kulttuuritoimenjohtajina ja uutispäällikköinä. Tutkinto luo valmiudet monenlaisiin tiedotus-, koulutus-, suunnittelu- ja hallintotehtäviin valtion, kuntien, yksityisten organisaatioiden ja yritysten palveluksessa. Kirjastot, arkistot, kulttuurijärjestöt ja museot ovat perinteisesti keskeisiä työllistäjiä, mutta kasvava määrä filosofeja sijoittuu myös liike-elämän ja it-alan tehtäviin. Valmistuneita työskentelee lisäksi tutkijoina yliopistoissa ja erilaisissa tutkimusprojekteissa.

Tutustu tarkemmin filosofiasta valmistuneiden sijoittumiseen työelämässä Töissä.fi-palvelussa.

Fi­lo­so­fian opin­to­jen hyö­dyn­tä­mi­nen

Filosofian opinnot antavat taitoja tehtäviin, joissa tarvitaan kykyä eritellä käsitteitä, tuoda esiin vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja sekä ratkaista ongelmia. Valmistuneet toimivat monilla kulttuurielämän alueilla, kuten hallinto- ja suunnittelutehtävissä. Opiskelija voi kouluttautua myös filosofian aineenopettajaksi tai työskennellä filosofian tutkijana.

Publiikin yhteydessä suoritetun kyselyn mukaan filosofian opiskelijoiden työtehtäviä ovat olleet mm. asiakaspalveluvastaava, esihenkilö, kirjailija, suunnittelija, kirjastovirkailija, tutkija, ohjaaja, mainosalan yrittäjä, koordinaattori, koulutussuunnittelija, järjestösihteeri, tuotepäällikkö, erityisneuvonantaja ja kustannustoimittaja. Tämä publiikin ohessa tehty kysely antaa vain osviittaa vastavalmistuneiden työmarkkinoista, sillä suinkaan kaikki valmistuvat eivät vastaa kyselyyn. Lisäksi työuran kaikki erilaiset mahdollisuudet avautuvat vasta työkokemuksen ja osaamisen kertyessä sekä verkostojen laajetessa.

Alumnitarina: "Vain vuorovaikutuksella pääsee lähelle toista"

Filosofi Frank Martela oppi Helsingin yliopistossa käytännössä sen, mitä klassikkoromaani kertoi hänelle maailmasta lukioikäisenä: eri tavat elää eivät ole toistaan parempia vaan yhtä hyviä.

Martela opiskeli kahta pääainetta. Silloisessa Teknillisessä korkeakoulussa hän pänttäsi informaatioverkostoja ja Helsingin yliopistossa käytännöllistä filosofiaa. 

– Ei ollut selkeää ajatusta, mitä isona haluan tehdä.

Kaksien opintojen suorittaminen oli osittain seilaamista kahden maailman välissä. Eri porukoissa arvot olivat osin erilaiset, ja se sopi Martelalle hyvin. 

– Minua on aina kiehtonut mahdollisuus liikkua vähän eri tyyppisissä maailmoissa. Silloin oppii enemmän kuin jos liikkuu vain samanlaisten tyyppien kanssa. Maailmankuvaani avarsi huomata, miten eri tavoilla asioita voi lähestyä. Tämä oli yksi tärkeimmistä opeista, jonka yliopistosta sain.

Alumnitarina: Jakke Holvas

Jakke Holvas on Ylen radioääni, filosofi, kirjailija ja klassikkokirjojen suurkuluttaja. Hänestä piti tulla presidentti, mutta löysi tiensä tv-kasvoksi ja pääsi haastattelemaan presidenttiä. Talouden filosofiaa pohdiskeleva Holvas käyttää vapaa-aikansa lastensa parissa ja Helsingissä kuhaa kalastellen.

Jakke Holvas 375 humanistia -sivustolla

Alumnitarina: Lauri Järvilehto

Lauri Järvilehto on metafyysinen tutkimusmatkailija, maailmansalapoliisi ja Sherlock Holmes -fani. Hänen intohimonaan on kehittää ja rakentaa uusia ratkaisuja jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia ympäri maailmaa. Hän on toiminut tutkijana, kirjailijana, yrittäjänä ja muusikkona. Viime aikoina Järvilehto on työskennellyt erityisesti oppimisen ja koulun uudistamisen parissa.

Lauri Järvilehto 375 humanistia -sivustolla

Alumnitarina: Aleksi Neuvonen

Aleksi Neuvonen haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan ja tehdä muutoksia tulevaisuuden parhaaksi. Teoreettisen filosofian maisteri ei tyydy teoretisointiin vaan haluaa puhua ja toimia – tutkia ja toteuttaa. Neuvonen uskoo yhteistyön voimaan, uteliaisuuteen, lukemiseen ja ajatteluun.

Aleksi Neuvonen 375 humanistia -sivustolla

Alumnitarina: Mauri Ylä-Kotola

Lapin yliopiston rehtorina vuodesta 2006 toiminut Mauri Ylä-Kotola opiskeli filosofiaa Helsingin yliopistossa 1990-luvulla. Kiinnostus mediatutkimusta kohtaan vei ripeästi valmistuneen Ylä-Kotolan Rovaniemelle, missä tuntiopettajan työt vaihtuivat lehtorin pestin kautta mediatieteen professuuriksi. Mediatutkimusta kehittänyt Ylä-Kotola puhuu poikkitieteellisyyden ja korkeakoulutuksen monipuolisuuden puolesta.

Mauri Ylä-Kotola 375 humanistia -sivustolla

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.