Tutkimus

Helsingin yliopiston filosofia on viime vuosina ollut nousukiidossa kansainvälisissä yliopistovertailuissa.

Vuonna 2021 oppiaine arvioitiin 32. parhaaksi maailmassa kansainvälisessä QS-rankingissa. Opiskelijalle tämä näkyy siten, että asiantuntemusta on sekä laajasti eri filosofian osa-alueilta sen lisäksi, että opetus perustuu laadukkaaseen tutkimukseen.

Pro­jek­tit ja se­mi­naa­rit

Tut­ki­musyk­si­köt ja -hank­keet

Se­mi­naa­rit

Jul­kai­susar­jat

Päät­ty­neet

  • Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit (Suomen Akatemian huippuyksikkö)
  • Metafysiikan eettiset perustat (yhteishanke Jyväskylän yliopiston kanssa)
  • Mekanismien mallintaminen: uusi lähestymistapa tieteelliseen ymmärrykseen ja tieteidenväliseen integraatioon
  • European Rationality in the Break from Modernity: Studies in Phenomenology and Hermeneutics
  • Erik Stenius om evidens och matematisk kunskap
  • Philosophies of Logic in Early Analytic Philosophy
  • Merkityksen ja totuuden ongelmia
  • Edmund Husserlin fenomenologia ja matematiikan kehitys
Tut­ki­joi­den ko­ti­si­vu­ja
Arkisto: Von Wright – Witt­gens­tein

Työskennellessään Wittgensteinin kirjoitusten parissa von Wright perusti 1960-luvulla arkiston, joka sisältää lähes täydellisen kokoelman kopioita Wittgensteinin kirjoituksista. Arkisto muodostui von Wrightin työhuoneen yhteyteen Helsingin yliopiston Metsätalossa. Myös merkittävä osa Wittgensteinin teosten julkaisemiseen liittyvästä kirjeenvaihdosta liitettiin arkistoon. Von Wright lahjoitti arkiston Helsingin yliopistolle yhdessä oman filosofisen jäämistönsä kanssa vuonna 2000.

Arkisto on vuodesta 2009 lähtien toiminut nimellä Von Wright – Wittgenstein -arkisto (WWA). Se sijaitsee tällä hetkellä Metsätalon kuudennessa kerroksessa, yliopiston filosofia-aineiden yhteydessä. Arkiston kokoelmat ovat sittemmin laajentuneet von Wrightin suvun lahjoitusten ansiosta. Nykyisin kokoelmiin kuuluu myös ainutlaatuisia muistoesineitä, kuten Wittgensteinin kävelykeppi ja von Wrightin kirjoituskone.

Viime vuosien aikana WWA:sta on tullut entistä suositumpi. Etenkin Wittgensteinin postuumisti julkaistujen teosten editointiprosessista kiinnostuneet tutkijat ovat hyödyntäneet arkistoa tutkimuksessaan. Täydentävä von Wright -kokoelma löytyy Kansalliskirjastosta, Bibliotheca Wrightiana. Kokoelma sisältää yksityistä ja työhön liittyvää kirjeenvaihtoa sekä von Wrightin kotikirjaston. Helsingin yliopistossa järjestetään myös vuodesta 2014 lähtien vuosittainen Georg Henrik von Wright -luento.

Von Wright ja Witt­gens­tein -arkiston verkkosivut (englanniksi)