Ura ja työllistyminen

Farmasian perustutkinnot – kolmivuotinen farmaseutin tutkinto ja sitä seuraava kaksivuotinen proviisorin tutkinto – antavat farmasian tiedekunnasta valmistuneille hyvät työllistymismahdollisuudet.

Yhteydet työelämään ovat tärkeässä osassa opintojen joka vaiheessa. Tiedekunnalla on monenlaista yhteistyötä sekä muiden tiedekuntien ja yliopistojen että alan työelämän edustajien eli sidosryhmien kanssa sekä tutkimuksen että opetuksen saralla.

Apteekkiharjoittelua kehitetään yhteistyössä Yliopiston Apteekin sekä yksityisten apteekkien kanssa. Farmasian opintojen aikana voivat opiskelijat osallistua myös alan tutkimushankkeisiin eli olla mukana konkreettisessa tutkimustyössä. Myös pro gradu -tutkielman laatiminen yhteistyössä yritysten kanssa on yleistä ja suosittu keino alan työelämään tutustumiseen.

Työelämään sijoittuminen

Farmaseuteista noin 80 prosenttia sijoittuu apteekkeihin. Muita työnantajia ovat esimerkiksi sairaala-apteekit, lääketeollisuus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA, Kansaneläkelaitos ja lääketukkukauppa.

Proviisorit puolestaan toimivat lääkealan johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä sekä tutkimustehtävissä apteekeissa, lääketeollisuudessa, yliopistoissa ja muissa tutkimusyksiköissä, sekä alan yrityksissä. Proviisori voi omistaa apteekin.

Lue erilaisista työllistymismahdollisuuksista farmasialiiton sivuilta: