Vanhempainyhdistys
Helsingin normaalilyseon vanhempainyhdistyksen (ry) tehtävänä on edistää kodin ja koulun yhteistyötä sekä olla mukana luomassa myönteistä oppimis- ja kasvuympäristöä oppilaille. Haluamme tukea nuorten tasapainoista kokonaiskehitystä sekä kannustaa oppilaita hyvään toveruuteen, koulusuorituksiin ja työrauhaan.

Yhdistyksen toimintamuotoja ovat mm.

  • opiskelu- ja kasvatuskysymyksiä käsittelevien luentojen ja keskusteluiltojen järjestäminen. Näiden tapahtumien puhujat ovat eturivin asiantuntijoita, ja vuorovaikutus yleisön kanssa aktiivista. Puhujina ovat olleet mm. Aleksi Litovaara, Hintsa Performance, Raisa Cacciatore, Jari Sinkkonen, Liisa Keltikangas-Järvinen ja Mikko Kosonen.
  • alumni-tuotteiden tuottaminen tavoitteena yhteishengen vahvistaminen sekä toiminnan varainhankinta
  • luokkien, harrastekerhojen ja koulun kirjaston toiminnan tukeminen sekä
  • oppilaiden palkitseminen hyvästä koulutoveruudesta stipendein.

Norssi-tuotteita ovat mukit, vihkot ja hupparit, joita myydään koulun tapahtumissa, kuten vanhempainilloissa, Saturnalia-myyjäisissä, Norssin tapahtumissa sekä Norssin päivänä (Norssin vanhempainyhdistyksen Facebook-sivujen tuotekuvagalleria).

Vanhempainyhdistyksen hallitukseen kuuluu myös opettajajäsen, jonka avulla toimintamme kytkeytyy luontevaksi osaksi kouluyhteisöä ja virallista koulun organisaatiota. Yhdistys myös tapaa koulun rehtoreita keskustellakseen koulun sekä yhteistyömme kehittämisestä.

Vanhempainyhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Norssin peruskoulun ja lukion oppilaiden vanhemmat ja huoltajat. Liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu. Maksu on perhekohtainen ja se on yläluokkien (7.-9. lk.) ajalta 40 euroa ja lukion ajalta 40 euroa. Tulot käytetään yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Liity siis jäseneksi maksamalla 40 euroa yhdistyksen tilille Nordea FI41 1014 3000 2407 76! Maksun viestikenttään tulee laittaa vanhemman/vanhempien nimi/nimet sekä oppilaan nimi ja luokka. Yläluokkalaisen oppilaan vanhemman tulee käyttää viitenumeroa 123 ja lukiolaisen vanhemman viitenumeroa 1313. Huom! Tuo 40 euron maksu kattaa koko yläasteen ja/tai lukion kolme lukuvuotta.

Jäsenmaksun lisäksi yhdistystä voi tukea tulemalla mukaan toimintaan sekä rahallisin avustuksin. Mukaan pääsee esimerkiksi osallistumalla yhdistyksen kokouksiin ja/tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse (norssinvanhemmat@gmail.com). Otamme ilolla vastaan uusia jäseniä hallitukseen sekä ideoita ja vinkkejä keskusteluiltojen aiheiksi sekä kulloisenkin illan aiheeseen liittyviä kysymyksiä, jotta saamme tapahtumista mahdollisimman antoisia.

Yhdistys, koulu ja oppilaat ovat kiitollisia siitä, että huomattava osa vanhemmista liittyy vanhempainyhdistyksen jäseniksi vuosittain. Lämpimästi tervetuloa!