Lukio
Helsingin normaalilyseoon kuuluu peruskoulu ja lukio. Lukiossa on opiskelijoita likimain 245 ja aloituspaikkoja vuosittain noin 80. Norssilla on pitkä historia erityisesti klassisena kouluna, ja Norssissa voi lukea latinaa sekä peruskoulussa että lukiossa. Koulu käyttää myös latinankielistä mottoa "Non scholae sed vitae" ("ei koulua, vaan elämää varten").

Tähän lukion esittelyteksti

Helsingin normaalilyseon lukion rehtori on Marja Honkaheimo.

Lukion opetuksesta vastaavat koulun aineenopettajat ja opinto-ohjaajat sekä erityisopettajat. Jokaisella lukioryhmällä on oma ryhmänohjaajansa.

Opiskelukuntatoiminta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden vaikuttaa kouluyhteisössä ja kouluyhteisöön. Lukion opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki Helsingin normaalilyseon lukion opiskelijat. Kaikilla sen jäsenillä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus vuoden alussa järjestettävissä opiskelijakunnan vaaleissa, joissa valitaan lukion opiskelijakuntaa edustava lukion opiskelijakunnan hallitus. Hallitus tekee aloitteita ja antaa lausuntoja lukiolaisia koskevissa asioissa. Hallitus järjestää opiskelijakunnan jäsenille erilaisia tapahtumia ja muita aktiviteetteja. Lukion opiskelijakunta huolehtii opiskelijoiden viihtyvyydestä myös sopimalla lukiolaisia hyödyttäviä sopimuksia erilaisten yritysten kanssa. Opiskelijakunnalla on yhteistyösopimuksia juoma-automaattiyrityksien kanssa.

Yhteys lukion opiskelijakuntaan

Postiosoite:
Helsingin normaalilyseon lukion opiskelijakunta
PL 38 (Ratakatu 6), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Sähköposti:
opiskelijakunta(at)normaalilyseo.fi

Opiskelijakunnan hallitus haluaa edustaa ja palvella Norssin opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Jos siis mielessäsi on jotakin, mitä mielestäsi opiskelijakunnan hallituksen pitäisi tehdä tai mikä voisi olla koulussamme paremmin, ota yhteyttä! Olemme tavoitettavissa myös koulun käytäviltä.

Nuorten lukiokoulutuksessa tehdään yhteistyötä kotien kanssa. Yhteistyön lähtökohtana on avoin ja yhdenvertainen vuorovaikutus sekä keskinäinen kunnioitus. Aktiivinen yhteistyö tukee opiskelijan oppimisen edellytyksiä, tervettä kehitystä ja hyvinvointia. Yhteistyö vahvistaa opiskelijoiden ja huoltajien osallisuutta sekä oppilaitosyhteisön hyvinvointia, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Yhteistyö huoltajien ja kotien kanssa kuuluu lukion toimintakulttuuriin, ja se jatkuu säännöllisenä opiskelijan koko lukio-opiskelun ajan.

Koulun ja kodin välisessä yhteistyössä käytetään päivittäin Wilma-järjestelmää.

Helsingin normaalilyseon vanhemmilla on aktiivinen vanhempainyhdistys, jonka kanssa koulu tekee yhteistyötä. Tarkemmat tiedot vanhempainyhdistyksen toiminnasta löytyvät omalta sivultaan: /node/9843

Asiakirjat ja lomakkeet

Helsingin normaalilyseon järjestyssäännöt Norssin järjestyssäännöt

Ilmoittautumislomake alaluokille:  lomake

Ilmoittautumislomake yläluokille:  lomake