Kirjasto ja oppimisympäristöt
Helsingin normaalilyseossa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä. Koulun oppimisen tiloja ovat luokkahuoneiden lisäksi muun muassa kirjasto, juhla-aula, koulun käytävät oppilastöineen sekä erilaiset virtuaaliset oppimisympäristöt kuten Teams. Koulun ja kodin välisessä yhteistyössä käytetään päivittäin Wilma-järjestelmää.
Kirjasto

Kirjasto on merkittävä osa koulun oppimisympäristöä. Kirjasto on myös viihtyisä tila, jossa sekä peruskoululaiset että lukiolaiset voivat viettää välituntinsa ja satunnaiset vapaat tuntinsa esimerkiksi itsenäisesti työskennellen.

Helsingin normaalilyseon kirjasto toimii ensisijaisesti oppilaskirjastona, mutta hankintaohjelmassa otetaan huomioon opetusharjoittelijoiden ja opettajien työssään tarvitsema materiaali.

Lukukausien aikana kirjasto on avoinna ma-pe klo 9.30 - 14.35. Poikkeavista aukioloajoista ilmoitetaan kirjaston ulko-ovessa. Kirjastoon voi tulla opettajan kanssa ryhmittäin tai itsenäisesti. 

Kirjaston kokoelman (käsikirjasto, lainattavat kirjat, lehdet), tilojen ja laitteiden käyttöoikeus on koulun oppilailla, koulun henkilökunnalla ja opetusharjoittelijoilla. Kirjastonhoitaja avustaa tiedonhaussa ja opastaa kirjaston käytössä.

Helsingin harjoittelukouluilla on yhteinen tietokanta kirjastojen aineistoille. Aineistoja voit selata aineistohaulla: http://kirjasto.hy-norssit.fi/.  Muista tarkistaa teoksen saatavuus nimenomaan omasta koulusta (hakutuloksessa klikkaa teosta ja tarkista niteet: "Ratakatu").

Kirjoja annetaan lainattavasta kokoelmasta maksutta lainaksi. Laina-aika on kaunokirjallisuuden osalta 4 viikkoa, tietokirjojen laina-aika on kaksi viikkoa, käsikirjastolainoista sovitaan erikseen. Kirjalainan voi uusia kirjastossa, ellei kirjaan kohdistu varauksia. Lainatusta aineistosta on täytettävä lainakuitti (tai hoidettava lainaus suoraan järjestelmään kirjastosihteerin työhuoneessa) ja laina-aikoja on noudatettava.

Käyttäjä on vastuussa käyttämästään aineistosta ja velvollinen korvaamaan palauttamatta jätetyn tai turmellun aineiston (käyttösäännöt § 4).

Kirjastossa tulee noudattaa koulun ja kirjaston sääntöjä. Häiritsevä käytös ja sääntöjen rikkominen voi johtaa käyttöoikeuden menettämiseen. Lukusali on tarkoitettu itsenäiseen ja hiljaiseen työskentelyyn.

Di­gi­taa­li­set op­pi­mi­sym­pä­ris­töt