Ura ja työelämä

Laaja-alaisuutensa vuoksi historian opinnot antavat monenlaisia valmiuksia työelämään. Historian opinnoissa saatu ammattitaito ei liity yhteen ammattiin, vaan muuttuvilla työmarkkinoilla tärkeä uusien asioiden omaksumiskyky antaa sinulle mahdollisuudet suuntautua monenlaisille työurille ja sijoittua hyvinkin erilaisille elämänaloille.

Historian opinnot pätevöittävät moniin yhteiskunnallisiin tehtäviin tutkimuksen, arkisto-, kirjasto- ja museolaitoksen, kulttuuri- ja sivistystoimen, media- ja tiedotusalan, diplomatian ja kansainvälisten organisaatioiden piirissä. Historian maisteriopintoja ovat suorittaneet myös monet politiikan, elinkeinoelämän ja hallinnon asiantuntijatehtävissä toimivat sekä kansalaisjärjestöaktiivit.

Historian maisteriohjelmassa opiskelleet sijoittuvat myös muun muassa opetus- ja koulutussektorille esimerkiksi peruskoulun ja lukion historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajiksi. Jos suunnittelet aineenopettajan uraa, sinun tulee suorittaa opettajan pedagogiset opinnot osana maisterintutkintoasi. Mahdollisen toisen opetettavan aineen opinnot puolestaan tulee sisällyttää kandidaatintutkintoon. Voit tutustua tarkemmin opettajan pätevyyteen vaadittaviin opintoihin humanistisen tiedekunnan Opettajan pätevyys -sivulla!

Tutustu tarkemmin historiasta valmistuneiden urapolkuihin Töissä.fi-palvelussa ja 375 humanistia -sivustolla!