Humanistisessa tiedekunnassa toimii laaja ja korkeatasoinen historia-alan tutkimusyhteisö, jonka perinteet juontavat juurensa Turun akatemian perustamisesta (1640) asti. Tutkimusaiheet ovat maantieteellisesti, ajallisesti ja temaattisesti monipuolisia. Historian tutkijat julkaisevat paljon sekä kansainvälisesti että kotimaisilla kielillä, ja monet osallistuvat ahkerasti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Opiskelijat kuuluvat tutkimusyhteisöön henkilökunnan tapaan ja antavat opinnäytteillään oman panoksensa tieteenalan kehitykseen. Helsingissä sijaitsevat arkistot ja kirjastot sekä kehittyvät digitaaliset aineistot tarjoavat myös opiskelijalle mahdollisuuksia kehittää omaa asiantuntemustaan niin kursseilla kuin opinnäytetöitä tehden.

Tällä hetkellä historian yksikössä on käynnissä useita tutkimusprojekteja, joista muutamia esitellään alla. Monet temaattiset kurssit liittyvät meneillään oleviin tutkimushankkeisiin. Hankkeiden tutkijoihin kannattaa ottaa yhteyttä, jos on itse kiinnostunut tekemään niiden aihepiiriin liittyvän pro gradun. Tutkijat voivat antaa hyödyllisiä vinkkejä sopivista aiheista ja tukea opiskelijan kehitystä historia-alan asiantuntijaksi.

Lisätietoa historian tutkimuksesta ja tutkijoista löydät myös humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.