Euroopan historian professori, historian maisteriohjelman johtaja

Tutkimusintressit

 • Eurooppalaisen ja suomalaisen kaupungin ja pääkaupungin historia
 • Helsinki ja sen historia, urbanisaatio ja kaupunkikulttuuri
 • Yliopisto- ja kulttuurihistoria
 • Eurooppalainen ja kansallinen omakuva, myytit symbolit (lieu de mémoire)
 • Benelux-maiden historia (erityisesti Alankomaat)
 • Traditio ja yhteiskunnan murrokset
 • Eurooppalainen mentaliteetti ja kansallinen tapakulttuuri

Laura Kolbe verkossa

FT, yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • Aate- ja kulttuurihistoria
 • Suomalainen ja ruotsalainen nationalismi, etnisyys
 • Kulttuuriperintö, historiakulttuuri, historian julkinen käyttö ja väärinkäyttö
 • Populaarikulttuuri, medioituminen, sivistys ja kansanvalistus
 • Pseudotieteet, ääriliikkeet
 • Digitaaliset pelit ja rekonstruktiot, lautapelit, ludologia
 • Keskiajan historia, varhaisen uuden ajan historia
 • Paleografia
 • Kartat ja kartografia, kronologa, aikakäsitteet, metrologia

Derek Fewster verkossa

FT, historian yliopistonlehtori (tehtävästä vapautettu 31.12.2020 saakka)

Tutkimusintressit

 • Välimeren alueen historia, erityisesti antiikki
 • Demografia ja asutushistoria
 • Antiikin uskontohistoria
 • Kaupunkivaltiot ja federalismi Euroopassa antiikista varhaismoderniin aikaan
 • Esimodernit imperiumit
 • Suomalais-saksalainen poliittinen ja sotilaallinen yhteistyö 1920- ja 1930-luvuilla

Björn Forsén verkossa

Yrityshistorian professori

Tutkimusintressit

 • Kylmän sodan talous- ja yrityshistoria
 • Yritysten ja hallitusten väliset suhteet
 • Metsäteollisuus
 • Energiateollisuus
 • Kartellit ja kilpailupolitiikka
 • Talouden säätely
 • Media-alan liikehistoria

Niklas Jensen-Eriksen verkossa

Suomen ja Pohjoismaiden historian professori (tutkimusvapaalla)

Tutkimusintressit

 • Valtaeliitit
 • Liike-elämän ja valtion suhteet
 • Yritys-, pankki- ja teollisuushistoria
 • Kylmän sodan kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet
 • Poliittinen taloushistoria

Markku Kuisma verkossa

FT, vt. Suomen ja Pohjoismaiden historian professori

Tutkimusintressit

 • Keskiaika
 • 1500-luku
 • Naishistoria
 • Sosiaalihistoria
 • Kulttuurihistoria
 • Sukupuolihistoria
 • Sosiaalisten verkostojen tutkimus
 • Suomen ja Pohjoismaiden historia
 • Paikallishistoriat
 • Tieteellinen viestintä

Anu Lahtinen verkossa

FT, Suomen ja Pohjoismaiden historian yliopistonlehtori, Historian kandiohjelman johtaja

Tutkimusintressit

 • 1500- ja 1600-lukujen Ruotsi ja Suomi
 • Uuden ajan alun historia
 • Valtionmuodostuksen historia
 • Ilmastohistoria
 • Oikeus- ja rikoshistoria
 • Vuoriteollisuuden historia

Mirkka Lappalainen verkossa

FT, yleisen historian uusimpien aikojen yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • Afrikan historia
 • Sodan ja konfliktien yleinen historia
 • Globaali historia
 • Imperialismin historia
 • Lähi-idän historia
 • Verkostoitumisen historia

Risto Marjomaa verkossa

Historian professori (tutkimusvapaalla)

Tutkimusintressit

 • Oikeistoradikalismi
 • Urheiluhistoria
 • Koulutuksen historia
 • Historiankirjoituksen historia
 • Sotahistoria
 • Aatteiden sosiaalihistoria
 • Suomen ruotsalaisuus
 • Turvallisuuspolitiikan historia
 • Demokratian voimavirrat

Henrik Meinander verkossa

Yleisen historian professori

Tutkimusintressit

 • Eurooppalainen aate- ja tieteenhistoria
 • Inter- ja transnationalismin historia 1800- ja 1900-luvuilla
 • Kansainliiton historia
 • Brittiläinen liberaali internationalismi

Heikki Mikkeli verkossa

FT, keskiajan historian apulaisprofessori

Tutkimusintressit

 • Keskiajan historia
 • Kirjallisuuden sosiaali- ja kulttuurihistoria
 • Käsikirjoitustutkimus
 • Ristiretket
 • Luostariliike

Samu Niskanen verkossa

Yleisen historian professori

Tutkimusintressit

 • Uuden ajan aate- ja kulttuurihistoria
 • Uuden ajan poliittinen ajattelu
 • Kohteliaisuus- ja tapakulttuurin historia
 • Luonnonfilosofian kehitys uudella ajalla

Markku Peltonen verkossa

Yleisen historian yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • Varhaismoderni poliittinen ajattelu
 • Luonnonoikeuden traditio
 • Klassinen poliittinen talousajattelu
 • Liberaali poliittinen traditio

Kari Saastamoinen verkossa

Suomen historian professori

Tutkimusintressit

 • Psykologisten teorioiden ja tutkimustulosten käyttäminen historian ymmärtämisen apuvälineinä
 • Taloushistoria ja työelämän muutokset
 • Yksilöllistymisen ja yhteenkuulumisen jännite historiassa
 • Joukkoliikkeet
 • Sivilisaatiohistoria
 • Sotien syyt ja seuraukset

Juha Siltala verkossa

FT, vt. historian yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • Pohjois-Euroopan kulttuuri- ja aatehistoria
 • 1700- ja 1800-lukujen poliittinen kulttuuri, vallan tunnusmerkit ja seremoniat
 • Historiankirjoituksen visuaaliset ja aineelliset lähteet
 • Retoriikka ja retoriikan historia
 • Kirjeet ja omaelämäkerralliset lähteet
 • Sukupuoli, miehisyys ja miehisyyden rakennelmat

Henrika Tandefelt verkossa

FT, vt. Suomen ja Pohjoismaiden historian yliopistonlehtori (1.8.2018 alkaen)

Tutkimusintressit

 • Tunteiden historia
 • Sodan ja kriisien kulttuurihistoria
 • Kollektiivinen muistaminen ja historiakulttuuri
 • Sisällissodat
 • Nationalismi
 • Myytit, symbolit ja poliittiset henkilökultit

Tuomas Tepora verkossa

Tutkimusprofiili ja yhteystiedot TUHAT-tutkimustietokannassa

FT, vt. yrityshistorian yliopistonlehtori

Tutkimusintressit:

 • Yrityshistoria; talouden ja politiikan väliset kytkökset, liike-elämän poliittinen toiminta
 • Työmarkkinahistoria; työnantajapolitiikka ja Suomen työmarkkinasuhteet
 • Kylmä sota; suomalais-neuvostoliittolaiset suhteet ja idänkauppa; Kiinan ja Suomen välinen kauppa kylmän sodan kaudella

Maiju Wuokko verkossa

Dosentti on akateeminen arvo, joka myönnetään tunnustuksena tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista. Dosentiksi voidaan nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Dosentin arvo antaa oikeuden ohjata lisensiaatintöitä sekä väitöskirjoja. Ennen kaikkea dosentin arvo on osoitus siitä, että sen haltija on alallaan tieteellisesti ja opetuksellisesti taitavaksi tunnustettu yliopistoyhteisön arvostettu jäsen.

Historian dosentit