Taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa perehdytään yleisesti taiteiden tutkimuksen laajaan kenttään. Opintojen alkupuolella valitaan yksi taiteentutkimuksen ala, opintosuunta, johon erikoistutaan. Opintosuuntia ovat elokuva- ja televisiotutkimus, estetiikka, musiikkitiede, teatteritiede ja yleinen kirjallisuustiede. Lisäksi opintoihin voi valita myös muiden taiteentutkimuksen kokonaisuuksia tai valinnaisia opintoja muista kandiohjelmista. Opiskelemalla yleistä kirjallisuustiedettä voit myös erikoistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi.  Opinnot tarjoavatkin mahdollisuuden luoda hyvin yksilöllisen ja monitieteisen tutkinnon.