Opiskelu

Sosiaalitieteiden ohjelman opetus perustuu kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen. Ohjelma tarjoaa sinulle mahdollisuuden perehtyä keskeisimpään sosiaalitieteelliseen tutkimukseen, teoriaan, tutkimusmenetelmiin sekä ajankohtaisiin kysymyksiin.

Ensimmäisen opintovuoden aikana suoritettavat sosiaaliteiden perusopinnot tutustuttavat sinut kaikkiin neljään ohjelman opintosuuntaan. Samalla opit lukemaan tieteellisiä artikkeleita ja harjaannut tieteellisessä kirjoittamisessa. Oman opintosuunnan valinta tapahtuu toisen opintovuoden syksyllä.

Ohjelmassa yhdistyy neljä tieteenalaa, jotka kukin muodostavat ohjelman sisällä oman opintosuuntansa:

  • Sosiaalipsykologiassa tutkitaan mm.  yksilöiden ja ryhmien välisiä  suhteita, vuorovaikutusta,  identiteettiä, arvoja, asenteita.
  • Sosiaalityössä keskeisiä tutkimuskohteita ovat sosiaalipalvelut, asiantuntijuus, huono-osaisuus, vanhuuden ja lapsuuden tutkimus.
  • Sosiologiassa tutkitaan mm. maahanmuuttoa, etnisiä suhteita, kasvokkaista ja medioissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, ammatteja, sosioekonomisia terveyseroja, ikääntymistä ja sen seurauksia, tiedettä ja teknologiaa ja kaupunkialueiden eriytymistä.
  • Yhteiskuntapolitiikan tieteenalalla tutkitaan eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin, näiden jakautumiseen ja niitä koskevaan politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja sitä, kuinka hyvinvointia ja tasa-arvoa voitaisiin edistää. Tieteenalalla keskeisiä tutkimuskohteita ovat mm. sosiaalipolitiikka, kaupunkitutkimus, ympäristöpolitiikka sekä vanhenemisen tutkimus.