Ohjelman rakenne
Sosiaalitieteiden opinnoissa voit syventyä eri sosiaalitieteiden alle lukeutuviin tieteenaloihin tai opintosuuntiin.

Riippuen opintojesi painotuksista tulet perehtymään eri tutkimusperinteisiin sekä tapoihin lähestyä ja ratkaista arki- ja työelämään, terveyteen, syrjäytymiseen, rikollisuuteen, kulttuurien kohtaamiseen, väestönkehitykseen, hyvinvointipalveluihin, organisaatioiden toimintaan sekä muuttoliikkeisiin ja yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen liittyviä haasteita.

So­si­aa­li­tie­tei­den kan­dioh­jel­man ra­ken­ne ja si­säl­tö

Kun haet sosiaalitieteiden kandiohjelmaan, voit valita haetko sosiaalipsykologian, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan valintaväyliä pitkin vai suoraan sosiaalityön opintosuuntaan. Riippumatta valintaväylästä, opinnot ovat ensimmäiset puolitoista vuotta kaikille yhteiset. Sosiaalipsykologian, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan valinnassa valitut opiskelijat valitsevat näistä kolmesta opintosuunnasta itselleen mieluisimman opintosuunnan toisen vuoden syksyn päätteeksi. Sosiaalityön valinnassa valittujen opintosuunta on opintojen alusta alkaen sosiaalityö. Toisen vuoden keväästä alkaen pääset perehtymään yhteisten sisältöjen lisäksi tarkemmin valitsemasi opintosuunnan opintoihin.

Ohjelman rakenne
 

  • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
  • Sosiaalitieteiden aineopinnot 60 op
  • Menetelmäopinnot 25 op
  • Työelämäopinnot 10 op / Sosiaalityö: Työelämäopinnot 15 op
  • Muut opinnot 15 op
  • Valinnaiset opinnot 45 op / Sosiaalityö: Valinnaiset opinnot 40 op
Siir­ty­mi­nen kan­dis­ta mais­te­riin

Sosiaalitieteiden kandiohjelmasta valmistuttuasi sinulla on useita mahdollisuuksia jatkaa opintoja Helsingin yliopiston maisteriohjelmissa. 

  • Sosiaalitieteiden kandiohjelmasta voit jatkaa suoraan sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan siinä opintosuunnassa, josta olet tehnyt kandidaatin tutkinnon.
  • Jos haluat jatkaa sosiaalitieteiden maisteriohjelmaan, mutta haluat perehtyä tarkemmin johonkin uuteen opintosuuntaan, voit hakea opintosuunnan vaihtoa kandi- ja maisteriohjelmien välissä. Sosiaalitieteiden kandiohjelman opintosuuntien lisäksi sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa on kolme maisterivaiheessa alkavaa opintosuuntaa, jotka ovat Kriminologia, Kulutus yhteiskunnassa ja Väestötiede. Uuden opintosuunnan haku tätä HY:n sisäistä hakuväylää käyttämällä tapahtuu kandiopintojen loppuvaiheessa, ennen kandidaatiksi valmistumista.
  • HY:n maisteriohjelmatarjonta on laaja. Sosiaalitieteiden kandiohjelmasta valmistuvalle on avoinna useita erilaisia maisteriohjelmaoptioita eli HY:n sisäisiä mahdollisuuksia hakea uuteen maisteriohjelman. Tällaisia maisterioptiota on mm. seuraaviin ohjelmiin: ruotsinkielinen Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma, Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (ECGS), Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma sekä Kulttuuriperinnön maisteriohjelma sekä tietysti muut valtiotieteellisen tiedekunnan suomenkieliset maisteriohjelmat. Maisterioptioiden tarkemmat ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeista (valitse ohjelmaksi sosiaalitieteiden kandiohjelma).
  • Sosiaalitieteiden kandiohjelman suoritettuasi voit hakea yhteishaussa oman kiinnostuksesi ja kandidaattiopintojen valintojesi perusteella myös muihin maisteriohjelmiin Helsingin yliopistossa tai muissa suomalaisissa yliopistoissa. Suomalainen sosiaalitieteiden kandidaatin tutkinto mahdollistaa myös haun ulkomaisiin yliopistoihin.