Opettajat

Opetus yliopistossa perustuu aina uusimpaan tutkimustietoon. Maataloustieteiden kandiohjelman opetus- ja tutkimusaiheet nousevat ajankohtaisista ja tärkeistä tutkimuskysymyksistä, joita ovat esimerkiksi bioenergian ja ruoan tuotannon uudet odotukset ja niiden kestävä tehostaminen, lähiruoka, luomu, ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen sekä vastuullisuus. Maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijana pääset mukaan etsimään ratkaisuja näihin ajankohtaisiin haasteisiin oikeiden tutkijoiden ja tutkimusprojektien kautta ja tällä tavoin pääset tutustumaan koulutusohjelman opettajiin eli professoreihin ja yliopistonlehtoreihin sekä muihin tutkimusryhmien vetäjiin ja tutkijoihin.

Maataloustieteiden kandiohjelman opettajia esitellään alla:

Maatalouden ympäristöteknologian professori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Kasvipatologian yliopisto-opettaja

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Kotieläinten ravitsemustieteen yliopistonlehtori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Kotieläinten jalostustieteen yliopistonlehtori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Maaperä- ja ympäristötieteen yliopistonlehtori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Kotieläinten ravitsemustieteen yliopistonlehtori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Kasvitieteen konservaattori ja yliopisto-opettaja

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Soveltavan genetiikan ja kasvinjalostustieteen yliopistonlehtori, Maataloustieteiden osaston johtaja, pro­fessori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Maatalouden ympäristöteknologian yliopistonlehtori, Maataloustieteiden kandiohjelman johtaja

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Maa­ta­lous­tek­no­lo­gian apulaisprofessori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Maatalousteknologian yliopistonlehtori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Kotieläinten jalostustieteen pro­fessori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Maaperä- ja ympäristötieteen apulaisprofessori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Soveltavan bakteorologian ja kasvipatologian yliopstonlehtori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Maaperä- ja ympäristötieteen yliopistonlehtori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Maatalouden liiketaloustieteen pro­fessori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Maatalouden liiketaloustieteen pro­fessori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Kotieläinten jalostustieteen ja kotieläinbiotekniikan pro­fessori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Kotieläinten ravitsemustieteen pro­fessori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>

Kotieläinten ravitsemustieteen pro­fessori

Lisätietoa Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa:
UH Research Portal TUHAT >>