Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit suorittaa luonnontieteiden kandidaatin, filosofian maisterin, filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnon. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja filosofian maisterin tutkinto ylempi korkeakoulututkinto. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat tieteellisiä jatkotutkintoja.

Haku moni- ja vieraskielisiin maisteriohjelmiin alkaa joulukuun alussa ja päättyy tammikuussa. Kevään yhteishaun aikana voit hakea kotimaisilla kielillä tarjottaviin kandi- ja maisteriohjelmiin. Tarjonta ja hakuohjeet löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta.

Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin

Yhteishaussa hyväksytylle hakijalle myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus tai ns. maisterihaussa pelkästään ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus.

Opiskelija valitaan johonkin koulutusohjelmaan. Helsingin yliopiston koulutusohjelmat ovat uudistuneet. Uusissa koulutusohjelmissa tarjotaan opiskelijoille monialaista osaamista ja enemmän valinnan mahdollisuuksia. Voit tutustua uusiin koulutusohjelmin täällä.

Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan voi rajoitetusti päästä opiskelemaan myös erillishakujen tai JOO-opinto-oikeuden kautta.