Matematiikan ja tilastotieteen kurssitarjonta 2018-2019

 • Tälle sivustolle on koottu matematiikan ja tilastotieteen kurssit, jotka 1.8.2017 alkaen sisältyvät uusiin monitieteisiin koulutusohjelmiin: MAT, MFK, MAST, LSI, TCM, DATA
 • Sivusto palvelee ennen 31.7.2017 opintonsa aloittaneita matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmien opiskelijoita - sekä sivuaineopiskelijoita.
 • Yleiselle ennen 31.7.2017 aloittaneiden ohjesivustolle pääset tästä. Sieltä löytyvät mm vanhat tutkintovaatimukset ja kaikki se mikä oli entisillä mat-til wiki-sivuilla!
 • Matematiikan ja tilastotieteen kurssit sisältyvät 1.8.2017 alkaen uusiin monitieteisiin koulutusohjelmiin. Kurssien koodeissa osoitetaan kyseisen kurssin vastuuohjelma (MAT, MFK, MAST, LSI, TCM, DATA ).
 • Alla olevien kurssilistausten lisäksi voit etsiä kursseja myös näiden koiulusohjelmien omien verkkosivujen kautta.

Lukuohje alla oleviin matematiikan ja tilastotieteen kurssilistauksiin

 • Kurssilistaukset alla noudattavat vanhojen mat-til- iki-sivujen perinnettä. Linkitystä ei kuitenkaan ole tehty vain kurssien kotisivulle. Linkitys menee päivittyviin weboodin kokonaistietoihin kursseista, eli näkyville tulee kurssin kotisivun lisäksi myöskin tiettyä kurssia koskevat mahdolliset yleistentit sekä vanhat kurssisivut (mikäli niitä on). Kurssin kotisivu on siis kurssin kohdalla yhtä klikkausta pidemmällä, mutta tätä kompensoi kattavampi informaatio kokonaisuudessaan.
 • Kurssit on jäsennelty perus-, aine- ja syventäviin opintoihin niillä periaatteilla, jotka on vahvistettu uusiin koulutusohjelmiin. Vanhoille koulutusohjelmille pätevät 31.7.2020 saakka kuitenkin ne jäsennykset, jotka ovat vanhoissa tutkintovaatimuksissa. Toisin sanoen kurssi, joka alla on esim. kategoriassa perusopinnot, mutta on vanhoissa tutkintovaatimuksissa aineopintojen kurssi, on edelleenkin aineopintojen kurssi.
 • Kun suunnittelet opintojasi, esim. päivität HOPSia,  huomioi että voit suunnitella suorittavasti vain MAT-, MAST-, LSI-, TCM-koodattuja matematiikan ja tilastotieteen kursseja, et vanhoilla numerokoodeilla (siis ei 57xxxx, ja tilastotieteen osalta ei myöskään 78xxxx) esiintyviä kursseja. Huomioi myös, että vanhojen koulutusohjelmien opiskelijat eivät tee HOPSia SIS-järjestelmään ("SISuun") vaan vanhoille lomakkeille.
 • Huomioi vastaavuustaulukot:
 • Huomioi myös, että ne kurssit, jotka jo olet suorittanut vanhoilla numerokoodeilla, eivät edellytä uusia hyväksilukuja. Huomioi, että et voi suorittaa kahteen kertaan samaa kurssia (olet jo suorittanut 57xxx kurssin, joka vastaavuustaulukon perusteella on nyt esim MAT- tai MAST-koodattu kurssi).

Matematiikan perusopinnot

MAT11006 Calculus IA: Limits and differentiation 5 op
MAT11007 Calculus IB: Integration 5 op
MAT11003 Gränsvärden
MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta 5 op
MAT11010 Matemaattinen analyysi I 5 op (vain sivuaineopiskelijoille)
MAT11011 Matemaattinen analyysi II 5 op (vain sivuaineopiskelijoille)
MAT11003 Raja-arvot 5 op

Matematiikan aineopinnot

MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op
MAT21015 Johdatus logiikkaan II 5 op
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op
MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op
MAT21002 Sarjat 5 op
MAT21005 Topologi IA 5 op
MAT21006 Topologi IB 5 op
MAT21003 Vektorianalyysi I 5 op
MAT21020 Vektorianalyysi II 5 op

 • Matematiikan aineopintoihin voi sisällyttää tilastotieteen kursseja sekä matematiikan syventäviä kursseja.

Matematiikan perusopinnot

MAT11008 Advanced calculus 5 op
MAT11004 Differentiaalilaskenta  5 op
MAT11004 Differentialkalkyl 5 op
MAT11005 Integraalilaskenta 5 op
AYMAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan
MAT11012 Matemaattinen analyysi III 5 op (vain sivuaineopiskelijoille)
MAT11013 Matemaattinen analyysi IV 5 op (vain sivuaineopiskelijoille)

Matematiikan aineopinnot

MAT21010 Algebralliset rakenteet I 5 op
MAT21011 Algebralliset rakenteet II 5 op
MAT21012 Differentiaaliyhtälöt I 5 op
MAT21013 Differentiaaliyhtälöt II 5 op
MAT21017 Joukko-opin alkeet 10 op
MAT21008 Matematiikan kandiseminaari 2 op
MAT21004 Matematiikan proseminaari 2 op
MAT21019 Matriisilaskennan sovelluksia 5 op
MAT21007 Mitta ja integraali 5 op
MAT21002 Series 5 op
MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op
MAT21005 Topologia Ia 5 op
MAT21006 Topologia Ib 5 op

 • Matematiikan aineopintoihin voi sisällyttää tilastotieteen kursseja ja matematiikan syventäviä kursseja

 

MAST31007 Complex analysis II 10 cr
LSI33002 Evolution and the theory of games 5 cr
MAST31910 Financial Economics  10 cr
MAST31205 Finite model theory 10 cr
MAST31002 Functional analysis 10 cr
MAST31013 Geometric measure theory 10 cr
MAST31014 Harmonic analysis I 5 cr
MAST31015 Harmonic analysis II 5 cr
MAST31023 Introduction to algebraic topology 10 cr
LSI33004 Introduction to bifurcation theory: Differential equations, dynamical systems and applications I 5 cr
LSI33001 Introduction to mathematical biology 10 cr
MAST31218 Introduction to Quantum computation 5 cr
MAST31401 Inverse Problems 1: convolution and deconvolution 5 cr
MAST31406 Inverse Problems 2: tomography and regularization 5 cr
MAST31405 Inverse problems Project work 5 cr
MAST31911 Life insurance mathematics I
MAST31707 Malliavin calculus 10 cr
MAST30001 Master''s thesis seminar 5 cr
MAST31805 Mathematical finance II 5 cr
MAST31028 Metric geometry 10 cr
MAST31906 Operator theory 5 cr
MAST31011 Partial differential equations II 10 cr
MAST31701 Probability theory I 5 cr
MAST31702 Probability theory II 5 cr
MAST31905 Quasiconformal mappings 5 cr
MAST31001 Real analysis I 5 cr
LSI31503 Stochastic differential equations with biological applications 5 cr
MAST31907 Topics in algebra 5 cr
MAST31003 Topology II 10 cr

 • Advanced studies in mathematics can also include advanced statistics courses, and statistics courses are compulsory in certain specialization areas; see degree requirements and see also the list of statistics advanced courses
 • Note also the teaching curriculums of Data science and Computer science Master´s programmes.

MAST31913 Advanced life insurance mathematics
MAST31005 Algebra II 10 cr
MAST31902 Analytic number theory 10 cr
MAST31006 Complex analysis I 10 cr
MAST31008 Fourier analysis I 5 cr
MAST31009 Fourier analysis II 5 cr
MAST31909 Gaussian processes 5 cr
MAST31302 Hamiltonian dynamics 10 cr
MAST31901 History of mathematics 5 cr
MAST31020 Homotopy Theory
MAST31403 Integral equations 10 cr
MAST31404 Introduction to wavelets 5 cr
MAST31912 Life insurance mathematics II
MAST31801 Mathematical finance I 5 cr
MAST31805 Mathematical finance II 5 cr
MAST31201 Mathematical logic 10 cr
MAST31203 Model theory 10 cr
MAST31709 Optimal stochastic control with applications to finance 5 cr
MAST31010 Partial differential equations I 10 cr
MAST31908 Quantitative finance 5 cr
MAST31303 Quantum dynamics 10 cr
MAST31026 Riemannian geometry 10 cr
MAST32005 Spatial models in ecology and evolution 10 cr
MAST31301 Specialization course in mathematical physics 10 cr
MAST31504 Stochastic population models 10 c

 • Advanced studies in mathematics can also include advanced statistics courses, and statistics courses are compulsory in certain specialization areas; see degree requirements and see also the list of statistics advanced courses
 • Note also the teaching curriculums of Data science and Computer science Master´s programmes.

 

Tilastotieteen perusopinnot

MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op
MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op 

Tilastotieteen aineopinnot

MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op
MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op
MAT22010 Tilastotieteen juuret 5 op
MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op
MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op

 • Tilastotieteen aineopintoihin voi sisällyttää matematiikan kursseja, tietojenkäsittelytieteen kursseja ja tilastotieteen syventäviä kursseja.

 

Tilastotieteen perusopinnot

MAT12005 Data-analyysin projekti 5 op
MAT12004 Tilastollinen päättely I 5 op
MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op
AYMAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op. Kurssi on sama kuin syyslukukaudella järjestetty MAT12001. Suoritusmahdollisuus Avoimen yliopiston kautta 3. opetusperiodissa on ilmainen HY:n tutkinto-opiskelijoille. Kurssi MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II järjestetään Avoimen yliopiston kautta touko-kesäkuussa (AYMAT12002).

Tilastotieteen aineopinnot

MAT22005 Bayes-päättely 5 op
MAT22004 Lineaariset mallit I 5 op
MAT22009 Lineaariset mallit II 5 op
MAT22003 Tilastollinen päättely II 10 op
MAT22010 Tilastotieteen juuret 5 op
MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op

 • Tilastotieteen aineopintoihin voi sisällyttää matematiikan kursseja, tietojenkäsittelytieteen kursseja ja tilastotieteen syventäviä kursseja

LSI35002 Bayesian inference in biosciences 5 cr
MAST32001 Computational statistics I 5 cr
MAST32002 Computational statistics II 5 cr
MAST33011 Data analysis with SAS 5 cr
MAST33001 Generalized linear models II 5 cr
LSI34005 Statistical methods in public health 5 cr
MAST33019 Survey methodology and European statistical system 5 cr
MAST33018 Survey sampling 5 cr
MAST32008 Time series analysis II 5 cr
LSI34001 Topics in biostatistics and bioinformatics 5 cr
MAST32003 Statistical inference III 5 cr: The course will not be lectured any more. It is possible to have an exam or compensate this compulsory course (for statistics major advanced studies) by taking the course MAST32001 Computational statistics I 5 cr.

 • Advanced studies in statistics can also include advanced mathematics courses (see the list of mathematics advanced courses) and courses from Data science and Computer science Master´s programmes.

 

MAST33012 Demographic analysis 5 cr
LSI34002 Genome-wide association studies 5 cr
MAST32014 Regression and regularisation 5 cr
MAST33004 Robust regression 5 cr
MAST33014 Small area estimation 5 cr
MAST32005 Spatial modelling and Bayesian inference 5 cr
LSI34004 Statistical population genetics 5 cr
MAST33009 Structural equation models 5 cr
MAST32012 Survival and event history analysis I 5 cr

 • Advanced studies in statistics can also include advanced mathematics courses (see the list of mathematics advanced courses) and courses from Data science and Computer science Master´s programmes.

MFK-407 Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen
MFK-201C Symbolinen laskenta I
MFK-M203B Symbolinen laskenta II
MFK-M303 Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta

 • Tässä on listattu vain ne matematiikan aineenopettajan kurssit, jotka eivät ole MAT-kursseja.
 • MFK-ohjelman verkkosivuilta ja opiskelijan ohjeista löydät lisää tietoja

 

MFK-201B Dynaaminen geometria I
MFK-M203A Dynaaminen geometria II
MFK-M301 Geometria I
MFK-M302 Geometria II
MFK-407 Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen
MFK-M304 Lukiomatematiikka
MFK-M306 Ohjelmointi matematiikan opetuksessa
MFK-M202 Perusopetuksen matematiikka
 

HOPS  Vanhojen koulutusohjelmien opiskelijat eivät tee HOPSia SIS-järjestelmässä vaan vanhoilla lomakkeilla
MAT20004 Latex-kurssi 1 op
MFK-403 Opiskelijalähtöinen ohjaaminen 5 op
MAT20002 Matematiikkaa kaikkialla 5 op
MAT22012 Tilastotieteen työkenttä 5 op

MAT20003 Äidinkielen opinnot 3 op
- Matematiikan ja tilastotieteen koulutusohjelmien sekä matemaattisten tieteiden koulutusohjelman opiskelijat suorittavat äidinkielen opinnot kandiseminaarien yhteydessä. MAT21008 Matematiikan kandiseminaari ei ole pakollinen vanhassa matematiikan koutlsuohjelmassa, mutta siitä saa 2 op aineopintoihin. MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op on pakollinen (koska näin ollut myös vanhassa koulutusohjelmassa, mutta ML:n ja valtiotieteellisen pakollisuuden laajuus on erilainen). Molempien oppiaineiden kandiseminaarit ja äidinkielen opinnot ovat osittain samaa opetustapahtumaa, osittain eri:  tilastotieteen suoritus on laajempi, omat esitykset opponointeineen; tilastotieteen opiskelijoilla suorituksen laajuuteen vaikuttaa kuitenkin, onko aiemmin suorittanut kurssin 57782 Tieteellinen viestintä 2 op, ja onko ML:n vai valtsikan opiskelija. Nämä asiat selvitetään yksilöllisesti seminaarin/äidinkielen opintojen alussa!