Vihreästä siirtymästä ja digitalisoitumisesta haetaan uutta valonpilkahdusta taantuville syrjäseuduille

Uuden Euroopan laajuisen vuosina 2023-2026 toteutettavan MOBI-TWIN-hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kaksoissiirtymä eli vihreä siirtymä ja digitaalisaatio vaikuttavavat aluekehitykseen Euroopassa. Voivatko nämä globaalit muutosprosessit nostaa syrjäseutujen vetovoimaa vai käykö päinvastoin?

MOBI-TWIN-hankkeessa tarkastellaan alueiden välistä työperäistä liikkumista, pysyvää ja tilapäistä muuttoliikettä sekä työn tekemistä useilta eri paikkakunnilta. Ensisijaisena tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat yksilöiden päätöksiin muuttaa asuinpaikkaa ja miten nämä tekijät voivat muuttua maailmanlaajuisten muutosten myötä. Se mahdollistaa määritellä uudelleen alueellisen vetovoimaisuuden kriteerit kaksoissiirtymän myötä. Hankkeen tavoitteena on tarjota sopivat suositukset aluekehityksen päätöksentekoon eri puolilla Eurooppaa.

Suomessa projektia johtaa maantieteilijä, akatemiatutkija Olle Järv joka on digitaalisen paikkatiedon ja liikkuvuuden asiantuntija Helsingin yliopiston Digital Geography Lab-tutkimusryhmästä. Helsingin yliopiston Digital Geography Lab tarjoaa hankkeelle ihmisten alueelliseen liikkuvuuteen ja massadatan analytiikkaan liittyvää asiantuntemusta ja keskittyy erityisesti EU:n rajat ylittäviin alueisiin, monipaikkaiseen asumiseen ja etätyöhön.

–Tällä hetkellä tutkimusryhmä työskentelee hankkeen tietokannan kokoamisen parissa ja on vastuussa alueidenvälisten liikkumisvirtoja tarkastelusta, kertoo Olle Järv.

Tutkimuksessa keskitytään ihmisten alueiden välisen liikkumisen eri muotoihin Euroopassa vuodesta 2010 lähtien, kuten pysyvään muuttoliikkeeseen, tilapäiseen kansainväliseen opiskelijavaihtoon, kausiluonteiseen ja monipaikkaiseen liikkuvuuteen sekä päivittäiseen työmatkaliikenteeseen. Tarkastelu tarjoaa ymmärrystä siitä, mitkä tekijät kuvaavat liikkumisvirtojen alueellisia eroja ja miten ne ajan mittaan muuttuu.

Hanketietokannan luomiseen kuuluu erilaisten olemassa olevien tietolähteiden kerääminen, kuten alueiden sosioekonomiset rakenteet ja ympäristön taustatunnukset ihmisten liikkumistietojen lisäksi. Hanketietokanta on keskeinen hankkeen tulevien tutkimusten toteuttamiseksi.

Tutkimuskohteena Pohjois- ja Etelä-Savo

Hankkeessa tarkastellaan tarkemmin viittä pilottialuetta Kreikasta, Espanjasta, Hollannista, Italiasta ja Suomesta. Digital Geography Lab -työryhmä vastaa Suomessa hankkeen pilottitutkimuksen toteuttamisesta. Pohjois- ja Itä-Suomen pilottien yhteistyökumppaneina on paikallisia toimijoita, kuten  Etelä-Savon maakuntaliitto.

EU:n rahoittamassa konsortiossa on tutkijoita yhdeksästä Euroopan maasta

MOBI-TWIN hanke jatkuu vuoden 2026 toukokuuhun sakka. Konsortiossa ovat Helsingin yliopiston lisäksi mukana kahdeksan muuta partneria: White Research SRL , Aristotelio Panepistimio Thessalonikis , Rijksuniversiteit Groningen , Universitat de Barcelona , Fondation Europeenne de la Science , Politecnico di Milano , Erevnitiko Panepistimiako Institouto Periferiakis Anaptixis , Acceligence Ltd.

MOBI-TWIN on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti-rahaston tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Hankkeen kokonaistalousarvio on 2.91 miljoonaa euroa.  Grant Agreement N° 101094402.

Lisätietoa:

Konsortion verkkosivut

Twitter ( @MobiTwinProject )

LinkedIn (@mobi-twin-project-heu ) .

sekä Helsingin yliopiston Digital Geography Lab

Ota yhteyttä: