Uusi kurssi antaa eväitä hyödyntää säähän ja ilmastoon liittyvää avointa dataa

Haluatko syventää ymmärrystäsi ilmastonmuutoksen torjunnasta ja sopeutumisesta käytännön tasolla? Ilmoittaudu Living with changing climate -kurssille!

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Living with changing climate -kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita avoimen ilmasto- ja säädatan käytöstä käytännössä. 

”Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille sellaista tietoa ja osaamista, jonka avulla he voivat auttaa yrityksiä ja julkishallinnon toimijoita ilmastonmuutoksen torjunnan ja sopeutumisen toteuttamisessa”, summaa kurssin vastuuopettaja Hilppa Gregow, sään- ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimusyksikön päällikkö Ilmatieteen laitokselta. 

Kurssi järjestetään 30.10.–11.12.2023 verkko-opetuksena. Kurssille ilmoittautuminen päättyy 29.10.2023  

Kurssin kieli on englanti, ja sen laajuus on 5 opintopistettä. Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat Sisu-järjestelmässä kurssikoodilla ATM389, muiden Climate University -verkoston korkeakoulujen opiskelijat täällä ja muut avoimen yliopiston kautta täällä

Kurssi on osa Climate University -verkostoa, ja se on avoin ja maksuton kaikille verkostoon kuuluvien oppilaitosten opiskelijoille. Kuka tahansa voi osallistua kurssille Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kautta. Koulutuksen hinta on silloin 75 euroa. 

Kurssimateriaali on ilmaiseksi saatavilla DigiCampus-alustalla. Kurssimateriaaliin pääsee käsiksi ilman kirjautumista, kun sivustolla käyttää vierailijatunnusta. 

Kurssin oppeja sovelletaan käytännön ryhmätyössä 

Kurssi tarjoaa vankan johdannon nykyisiin ilmastonmuutoksen torjunta- ja sopeutustoimiin ja toimenpidevajeisiin ympäri maailmaa. Alan esimerkit kuvaavat, miten sää- ja ilmastoriskit muodostuvat, miten vaikutusketjuja tutkitaan sekä miten riskienhallintasuunnitelmia kehitetään ja toteutetaan. 

Kurssin keskiössä on avoin sää- ja ilmastodata; sen lähteet, käyttö, käsittely ja visualisointi. Käytännön esimerkit ja tapaustutkimukset esittelevät, miten sää- ja ilmastodataa käytetään päätöksenteossa. Kurssin aikana osallistujat pääsevät myös soveltamaan kurssin oppeja. Projektityössä opiskelijat selvittävät oikean organisaation sää- ja ilmastodataan liittyviä tarpeita ja ehdottavat niihin ratkaisuja. 

Kurssin suorittamisen jälkeen osallistuja 

  • osaa selittää sää- ja ilmastokäsitteet 

  • osaa selittää paikallisten ja globaalien ilmiöiden eron 

  • osaa arvioida kriittisesti julkista keskustelua säähän ja ilmastoon liittyvistä ilmiöistä ja väitteistä 

  • tietää, miten sää- ja ilmastodataa tutkitaan ja käytetään todellisissa organisaatioissa ja yrityksissä 

  • tietää millaisia sää- ja ilmastodatan tarpeita sää- ja ilmastodatalle syntyy organisaation päätöksenteosta, kulttuurista, toiminnoista ja sidosryhmien tarpeista 

  • tietää, miten löytää tiettyä paikkaa koskevaa avointa sää- ja ilmastodataa. 

Kurssille osallistujilla on hyvä olla taustatietona Climate.now-kurssi tai vastaavat tiedot. Osallistujien on hyvä myös hallita ilmakehätieteiden tilastollisten työkalujen käyttöä. 

Kurssin ovat tuottaneet Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos ja Ludwig-Maximilians-Universität München Suomen Akatemian rahoittamassa ClimComp-hankkeessa

Lisätietoja: 

Hilppa Gregow, yksikön päällikkö, Ilmatieteen laitos, p. 0295 393 510, hilppa.gregow@fmi.fi  

Natalia Korhonen, tutkija, Ilmatieteen laitos, p. 0295 393 431, natalia.korhonen@fmi.fi 

Laura Riuttanen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, p. 029 415 1663, laura.riuttanen@fmi.fi