Tutkijat kehittävät metsityksen hiilensidonnan kansainvälistä mittauskonseptia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 

Tutkijat pyrkivät määrittämään metsien kokonaisvaikutuksen ilmastolle. Luonnon hiilinielujen vaikutuksia mittaava konsepti on tarkoitus saada valmiiksi jo marraskuussa. 

Pariisin ilmastosopimuksen mukaan yksi tehokkaimmista keinoista vähentää hiilidioksidia ilmasta on päästörajoitusten lisäksi sitoa hiiltä luonnollisesti ilmakehästä yhteyttävien kasvien eli luonnon omien hiilinielujen avulla. Käytössä ei ole kuitenkaan ollut yhteistä, kansainvälisesti hyväksyttyä mittausmenetelmää, jolla kokonaisvaikutukset ilmastoon pystyttäisiin luotettavasti arvioimaan. 

Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus ja energiayhtiö St1 ovat solmineet sopimuksen, jolla yhtiö tukee yliopiston mittauskonseptihanketta. Hankkeessa pyritään luomaan kansainvälisesti hyväksytty kokonaisvaltainen mittausmenetelmä tulevaisuuden hiilensidontahankkeisiin.

– Ekosysteemeihin sitoutuvalle hiilelle luotava yhteinen mittausmenetelmä ja sitä kautta määrittyvä sitoutuvan hiilen arvo ovat edellytyksiä, jotta metsittämisestä voi tulla globaalisti merkittävä keino ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sanoo akateemikko Markku Kulmala Helsingin yliopistosta. 

Hankkeessa pyritään luomaan kansainvälisesti hyväksytty kokonaisvaltainen mittausmenetelmä tulevaisuuden hiilensidontahankkeisiin.

Hankkeessa Helsingin yliopisto luo yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen ja ICOS RI:n (International Carbon Observation System Research Infrastructure) kanssa kokonaiskonseptin siitä, miten metsien ilmastovaikutuksia ja hiilen sidontaa metsäpuihin, maaperään ja muuhun metsäkasvillisuuteen voidaan luotettavasti mitata. Lisäksi tutkimusryhmä työstää suositukset sille, miten maailman hiilinieluja vahvistettaisiin ja millaisilla mittauslaitteistoilla ja -menetelmillä niitä tulisi mitata. Tavoitteena on saada mittauskonsepti valmiiksi jo marraskuussa ja hankkia sille YK:n alaisen IPCC:n (The Intergovernmental Panel on Climate Change) hyväksyntä sekä saada se osaksi IPCC:n ohjeistuksia. 

– Hankkeessa käsittelemme metsien merkitystä paitsi hiilinieluina, myös pienhiukkaslähteinä sekä niiden vaikutusta maanpinnan heijastuskykyyn. Näin saamme määritettyä metsien kokonaisvaikutuksen ilmastolle. Tutkijayhteisössä olemme tyytyväisiä yksityisten yritysten, tässä tapauksessa St1:n, kiinnostuksesta ja suunnitelmista ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vähentämiseksi, toteaa Markku Kulmala.

Energiayhtiö St1 on tuonut voimakkaasti esille tarpeen lisätä metsien määrää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

 – Olemme äärimmäisen ylpeitä yhteistyöstä suomalaisten huippututkijoiden kanssa, sillä projektilla on laaja kansainvälinen merkitys tulevaisuuden hiilensidontahankkeille. Luotettavan mittaamisen ansiosta yrityksille syntyy arvoa hiilensidonnasta, mikä on metsittämisen laajan edistämisen välttämätön edellytys, kertoo St1:n projektipäällikkö Heidi Laurila