Tong Li väittelee aiheesta Käyttäytymismallien louhinta mobiilista massadatasta

M.Sc. Tong Li väittelee maanantaina 20.5.2022 aiheesta Käyttäytymismallien louhinta mobiilista massadatasta. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja ryhmissä Content-Centric Structures and Networking sekä Systems and Media tehtävää tutkimusta.

M.Sc. Tong Li väittelee perjantaina 20.5.2022 klo 12 Helsingin yliopiston Physicum-rakennuksen salissa E204 (Gustaf Hällströmin katu 2, 2. krs) aiheesta Mining Behavioral Patterns from Mobile Big Data. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Konstantinos Stefanidis (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Sasu Tarkoma (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi. Väitöstilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://helsinki.zoom.us/j/66406416222.

Tong Lin väitöskirja on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja ryhmissä Content-Centric Structures and Networking sekä Systems and Media tehtävää tutkimusta. Väitöskirjatyön ohjaajina ovat toimineet professorit Pan Hui ja Sasu Tarkoma (Helsingin yliopisto).

Käyttäytymismallien louhinta mobiilista massadatasta

Internetiin kytketyt mobiililaitteet ovat kaikkialla läsnä oleva alusta, joka voi helposti tallentaa suuren määrän tietoja, jotka kuvaavat ihmisen käyttäytymistä. Erityisesti mobiililaitteista kerätyt tiedot, joita kutsutaan mobiiliksi massadataksi (big data), paljastavat tärkeitä sosiaalisia ja taloudellisia tietoja. Siksi mobiilin massadatan analysointi on arvokasta useille sidosryhmille älypuhelinvalmistajista verkko-operaattoreihin ja sovelluskehittäjiin.

Tämän väitöskirjan tavoitteena on löytää ja ymmärtää käyttäytymismalleja mobiilista massadatasta, joka perustuu suuriin reaalimaailman tietojoukkoihin. Erityisesti tämä väitöskirja tuottaa malleja kolmelta eri alueelta: ihmisiin, aikaan ja sijaintiin liittyen. Ensinnäkin tutkimme mobiilia massadataa ihmisiin liittyen ja ehdotamme viitekehystä, jonka avulla voidaan löytää käyttäjien päivittäisiä toimintamalleja heidän mobiilisovellustensa käytön perusteella. Soveltamalla tätä viitekehystä tosielämän tietojoukkoon, joka koostuu 653 092 käyttäjästä, löysimme onnistuneesti viisi yleistä mallia miljoonien ihmisten tiedoista, joihin kuuluivat mm. tiedot työmatkoista, sosiaalisista kontakteista, yöllisestä viihteestä, iltapäivän lukemisesta ja yöllisestä seurustelusta. Toiseksi, edelleen ihmisiin liittyen, johdamme tietoja ryhmien terveysolosuhteista käyttämällä heidän älypuhelintensa käyttötietoja. Keräsimme erityisesti 452 käyttäjän mobiilikäyttötietoja Pohjois-Amerikassa. Sitten osoitamme, että on mahdollista päätellä ryhmän terveysolosuhteet (eli COVID-19-epidemiavaiheet) hyödyntämällä vähemmän yksityisyyden kannalta arkoja älypuhelintietoja, mukaan lukien suorittimen käyttö, muistin käyttö ja verkkoyhteydet. Kolmanneksi louhimme käyttäytymismalleja aikaan liittyen. Paljastamme mobiilisovellusten käytön kehityksen tekemällä pitkittäistutkimuksen 1 465 käyttäjälle vuosina 2012–2017. Tulokset osoittavat, että käyttäjien sovellusten käyttö muuttuu merkittävästi ajan myötä. Sovellusluokan käytön ja yksittäisten sovellusten käytön kehitys on kuitenkin erilainen niiden suosion jakautumisen, käytön moninaisuuden ja korrelaatioiden suhteen. Lopuksi liittyen sijaintitietoihin hyödynnämme spatiotemporaalisten mobiilisovellusten käyttötietoja suurkaupunkitasolla paljastaaksemme kaupunkien maankäyttömallit. Todistamme vahvan korrelaation mobiililaitteiden käyttöön liittyvän käyttäytymisen ja sijaintiominaisuuksien välillä, mikä tuottaa uuden näkökulman kaupunkianalytiikkaan.

Väi­tös­kir­jan saa­ta­vuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8173-2.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: tong.li@helsinki.fi