Tietojenkäsittelytieteen osasto hakee yliopistonlehtoreita

Tietojenkäsittelytieteen osasto hakee yhdestä kahteen yliopistonlehtoria joko vakituiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen sopimuksen mukaan.

Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu laaja-alaisesti tietojenkäsittelytieteen suomenkielinen opetus tietojenkäsittelytieteen kandi- ja maisteriohjelmissa sekä tietojenkäsittelytieteen englanninkielinen opetus monitieteisessä, englanninkielisessä Bachelor’s Programme in Science -kandiohjelmassa. Tehtävään kuuluu myös opetuksen kehittäminen näissä ohjelmissa yhdessä muiden opettajien kanssa.

Tehtävän opetusalaan kuuluu erityisesti ja laaja-alaisesti kandiohjelman opintojaksot, mutta hakijalta toivotaan valmiuksia myös ohjelmistotekniikan ydinaineksia (esimerkiksi ohjelmointikielet ja niiden kääntäjät, ohjelmistoalustat ja -kehykset) käsittelevän syventävän kurssin opettamiseen maisteriohjelmassa.

Hakuaika tehtäviin päättyy 18.4.2021.

Lue lisätietoa hakuilmoituksesta