Suomen ensimmäinen kaupunkitutkimusinstituutti käynnistää toimintansa

Helsingin yliopistossa on aloittanut toimintansa Suomen ensimmäinen kaupunkitutkimuksen monitieteinen tutkimusyksikkö. Tutkimusinstituutin johtajaksi on nimitetty kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara. 

Helsingin yliopistoon perustettu Kaupunkitutkimusinstituutti tutkii kaupunkeihin liittyviä ilmiöitä ja prosesseja eri tieteenalojen näkökulmasta sekä vahvistaa monitieteistä yhteistyötä tutkimushankkeissa ja opetuksessa. 

Kaupunkitutkimusinstituutti on Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen, matemaattis-luonnontieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan kaupunkitutkijoista koostuva toimintayksikkö. Instituutin tavoitteena on kansainvälisesti korkeatasoisen kaupunkitutkimuksen tekeminen, kaupunkitutkimuksen opetus sekä alan asiantuntijuuden ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen.

Kaupunkitutkimusinstituutin johtaja Mari Vaattovaaran mukaan kaupunkitutkimusta on aiemmin tehty hajanaisesti eri yksiköissä ja yksittäisissä monitieteisissä hankkeissa, minkä vuoksi tutkimus ei ole pystynyt riittävästi vastaamaan jo vuosikymmeniä käynnissä olleeseen kaupungistumisen haasteeseen.  

– Uusi Kaupunkitutkimusinstituutti tuo yhteen ihmisiä, osaamista ja ideoita, jolloin syntyy uusia tärkeitä näkökulmia, tutkimusprojekteja ja tutkimusperustaista keskustelua kaupunkikysymysten ratkaisemisen tueksi. Kaupunkitutkimusinstituutin toiminnan kautta voimme olla paremmin vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa, Vaattovaara sanoo. 

Kaupunkitutkimusta aitojen haasteiden ratkaisemiseksi 

Kaupunkitutkimusinstituutti vahvistaa tutkimuspohjaista kaupunkien kehittämistä sekä lisää tutkijoiden, suunnittelijoiden ja päättäjien välistä keskustelua. 

Pääkaupunkiseudulle on ensimmäistä kertaa muodostumassa monipuolinen kaupunkitutkimuksen yhteistyökokonaisuus, kun yhteistyötä rakennetaan Kaupunkitutkimusinstituutin ja Aalto-yliopiston sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Yliopistot ovat nostaneet kaupunkitutkimuksen edistämisen strategiseen keskiöön sekä keskinäisessä yhteistyössään että kaupunkien kanssa sovituissa yhteistyön kärjissä. Helsinki, Espoo ja Vantaa rahoittavat vuosina 2018–2023 kaupunkitutkimuksen tutkijatohtorin tehtäviä, ja vuonna 2018 palkattavien tutkijoiden tutkimusteemat liittyvät kaupunkien kehittämisen ajankohtaisiin haasteisiin: eriarvoisuus kaupungeissa, tavoite hiilineutraalista kaupungista ja digitalisaation tuoma muutos kaupunkielämään. Tutkijat työskentelevät osin myös kaupunkien tiloissa jatkuvan vuorovaikutuksen varmistamiseksi.  

Kaupunkitutkimusinstituutti tuo verkostojensa kautta myös kansainvälistä kaupunkitutkimuksen huippuosaamista ja näkökulmia pääkaupunkiseudulle. Instituutin koordinoimassa ja Aalto-yliopiston kanssa yhdessä toteutettavassa kansainvälisessä kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelmassa koulutetaan monialaisia osaajia vastaamaan tulevaisuuden kaupunkien kehittämisen haasteisiin.

Lue lisää Kaupunkitutkimusinstituutin verkkosivuilta.