Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinto professori Tuomo Kuuselle

Matematiikan professori Tuomo Kuusi on saanut Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden 2019 Väisälän palkinnon. Palkinto myönnetään aktiivivaiheessa olevalle, jo ansioituneelle matemaattis-luonnontieteellisten alojen tutkijalle. Palkinnon arvo on 15.000 euroa. Palkintoa on jaettu vuodesta 2000.

Tuomo Kuusi suoritti tekniikan tohtorin tutkinnon matematiikan alalla Teknillisessä korkeakoulussa – nykyisessä Aalto-yliopistossa – vuonna 2007. Alan valinta ei ollut itsestäänselvyys. ”Opiskelin alun perin teknistä fysiikkaa, mutta tein ihan viimeisellä hetkellä valinnan matematiikasta valmistumisesta. Tuossa vaiheessa olin yleisesti hyvin kiinnostunut matematiikasta ja sovelletusta matematiikasta, ja tietojeni syventäminen tuntui luonnolliselta ja oikealta ratkaisulta.” kertoo Kuusi.

Valmistumisen jälkeen Tuomo Kuusi on toiminut post doc -tutkijana Aalto-yliopistossa sekä Courant-instituutissa ja Columbia-yliopistossa Yhdysvalloissa. Vuonna 2018 hänet nimitettiin matematiikan apulais­professoriksi Oulun yliopistoon ja myöhemmin samana vuonna matematiikan professoriksi Helsingin yliopistoon.

Professori Kuusen tutkimus kohdistuu epälineaarisiin osittaisdifferentiaaliyhtälöihin, variaatiolaskentaan ja todennäköisyyslaskentaan. Tutkimuskohteina ovat olleet muun muassa säännöllisyysteoria, potentiaaliteoria ja epälokaalit ongelmat.

”Omaa tapaani ratkaista ongelmia voisi kutsua eroosioksi, eli pyrin pala kerrallaan murtamaan savuverhoa ongelman ympäriltä, kunnes se on kiteytynyt selkeäksi ytimeksi. Tämä sitten joko ratkeaa tai ei, ja ratkeamiseenkin voi mennä vuosia. Parasta työssä on, kun ongelma ratkeaa. Huonointa on se, kun ymmärtää ratkaisun olleen väärin. Nykyään osaan jo iloita myös epäonnistuneista ratkaisuista. Nuorempana valvoin aamuviiteen ja kun vihdoin löysin virheen, menin murtuneena nukkumaan. Nykyään otan ilon irti onnistumisesta ja löydän virheen vasta aamulla!”

Professori Kuusi on viime aikoina tutkinut satunnaisten osittaisdifferentiaaliyhtälöiden tilastollisia ominaisuuksia. Hän tutkii useita haastavia matemaattisia ongelmia ja myös soveltaa kehitettyjä menetelmiä käytäntöön. Esimerkki käytännön sovelluksista ovat geotermisen energian hyödyntämiseen liittyvät matemaattiset lähestymistavat ja laskennalliset menetelmät.

Tuomo Kuusi on johtanut useita Suomen Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita. Hänellä on Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Consolidator Grant vuosille 2019–2023.

Tuomo Kuusi on tekijänä noin 60 vertaisarvioidussa ja laajasti siteeratussa tutkimus­artikkelissa. Huomattava osa töistä on julkaistu alan johtavissa lehdissä. Kuusi on ollut kutsuttuna puhujana useissa kansainvälisissä konferensseissa.

Hänellä on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto: ”Sattumalla on ollut urallani suuri merkitys, mutta onni suosii rohkeaa. Olen hyvin aikaisesta vaiheesta lähtien pyrkinyt avaamaan mielenkiintoisia yhteistyökuvioita, jotka ovat sitten johtaneet toisiin vastaaviin, ja on syntynyt eräänlainen positiivinen kierre. Yhteistyökumppanini ovat minulle äärimmäisen tärkeitä. Tällaisia suhteita rakennetaan vuosia, ja käytännössä yhteistyö syvenee läheiseksi ystävyydeksi. Viime vuosina olen hakenut aktiivisesti yhteistyötä myös matematiikan tutkimuksen ulkopuolelta ja tulen varmasti kiinnittämään tähän enemmän ja enemmän huomiota jatkossa.”

Väisälän palkinto ojennettiin Suomalaisen Tiedeakatemian teemaillassa 9.12.2019 Ritarihuoneella kahdelle tutkijalle. Professori Kuusen lisäksi palkinnon sai professori Goëry Genty.

Lisätietoja:

Geometric Analysis and Partial Differential Equations -tutkimusryhmä