Simo Linkola väittelee aiheesta Luovat järjestelmät, toimijat ja yhteisöt

FM Simo Linkola väittelee tiistaina 19.4.2022 aiheesta Luovat järjestelmät, toimijat ja yhteisöt: Teoreettisia analyysityökaluja sekä empiirisiä yhteistyötutkimuksia. Väitöskirjatyö on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Discovery Research -ryhmässä tehtävää tutkimusta.

FM Simo Linkola väittelee tiistaina 19.4.2022 klo 16 Helsingin yliopiston Exactum-rakennuksen auditoriossa B123 (Pietari Kalmin katu 5, 1. krs) aiheesta Creative Systems, Agents and Societies: Theoretical Analysis Tools and Empirical Collaboration Studies. Vastaväittäjänä toimii professori Dan Ventura (Brigham Young University, Yhdysvallat) ja kustoksena professori  Hannu Toivonen (Helsingin yliopisto). Väitöstilaisuus pidetään englanniksi. Väitöstilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://helsinki.zoom.us/j/61526788115

Simo Linkolan väitöskirja on osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja Discovery Research -ryhmässä tehtävää tutkimusta. Väitöskirjatyön ohjaajana on toiminut professori Hannu Toivonen (Helsingin yliopisto).

Luovat järjestelmät, toimijat ja yhteisöt: Teoreettisia analyysityökaluja sekä empiirisiä yhteistyötutkimuksia

Luovuus on monitahoinen ilmiö, jonka osatekijöitä voidaan tunnistaa monissa eri asiayhteyksissä. Tässä väitöskirjassa käsitellään laskennallista luovuutta, eli luovuutta koneissa, mikä voidaan karkeasti luokitella tekoälyn yhdeksi osa-alueeksi.

Yksi laskennallisen luovuuden tärkeimmistä kiinnostuksen kohteista tutkii, miten koneet voivat olla luovia omasta ansiostaan. Tämä tarkoittaa, että luovat järjestelmät ja toimijat, menetelmät, yhteisöt sekä niiden vuorovaikutus voivat erota ihmisten vastaavista. On siis tärkeää kyetä keskustelemaan luovien järjestelmien, toimijoiden ja yhteisöjen ominaisuuksista riippumatta niiden toteutuksien yksityiskohdista sekä suunnittelemaan simulaatioita ja kokeita, joissa voidaan todentaa suunnitteluratkaisujen vaikutukset järjestelmän luovuudelle.

Väitöskirja esittelee kolme uutta luovuuden analyysimenetelmää, jotka on kehitetty analysoimaan (1) luovia järjestelmiä, (2) luovia toimijoita sekä (3) luovia agenttiyhteisöjä. Lisäksi kahdessa osajulkaisussa tutkitaan yhteistyöprosesseja simuloiduissa yhteisöissä, joissa itsenäiset luovat toimijat tuottavat abstraktia taidetta evolutiivisia menetelmiä käyttäen.

Ehdotetut analyysimenetelmät mahdollistavat luovuuden monialaisen tarkastelun sekä tarjoavat yhden mahdollisen suunnan kohti laskennallisen luovuuden yhtenäistä analyysimenetelmää. Havainnot empiirisistä simulaatioista antavat uutta tietoa laskennallisista yhteistyöprosesseista ja ovat askel kohti monimutkaisempia kokeita luovan yhteistyön saralla.

Väi­tös­kir­jan saa­ta­vuus

Väitöskirjan elektroninen versio on saatavilla Helsingin yliopiston e-thesis-palvelussa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8026-1.

Painettuja väitöskirjoja voi tiedustella väittelijältä itseltään: simo.linkola@helsinki.fi